Entren en vigor les noves mesures de la Generalitat que permeten l’obertura de l’hostaleria fins a les 22 hores

793

Actualitat Diària

L’hostaleria podrà obrir des d’avui fins a les 22 hores. Aquesta és una de les noves mesures contra la Covid-19 de la Generalitat Valenciana que arrenquen avui dilluns i fins al pròxim 9 de maig, data en la qual està previst el final de l’estat d’alarma a Espanya, segons ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez.

Les principals característiques d’aquestes mesures es detallen a continuació.

Tancament perimetral

Es prorroga la limitació d’entrada i sortida de persones del territori de la Comunitat Valenciana.

Es prorroga la limitació de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores. (Excepte per a aquells desplaçaments degudament justificats).

Trobades socials o familiars

En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, no es podran formar grups de més de 6 persones, tret que es tracti de persones convivents.

En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com en l’exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyin a un màxim de 2 nuclis o grups de convivència.

Hostaleria i restauració

L’aforament permès a l’interior dels locals és del 30%, sempre respectant un compliment estricte de les mesures de ventilació i climatització en espais interiors. A les terrasses a l’aire lliure l’aforament és del 100%. Es considera “terrasses a l’aire lliure”, tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

L’horari de tancament d’aquests establiments serà a les 22.00 hores.

L’ocupació de taules serà de màxim 6 persones per taula o agrupacions de taules.

La distància entre taules serà de 2 metres a l’interior y1,5 metres en terrasses exteriors.

El consum serà sempre assegut en taula.

L’ús de la màscara serà necessari quan no s’estigui consumint.

No queda permès en aquests establiments el següent:

L’ús de la barra.

Fumar i l’ús de qualsevol dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua o assimilats inclosos cigars electrònics o vapeo en espais a l’aire lliure o tancats

El ball, ni en interiors ni en exteriors.

Locals comercials

Els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis professionals, amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, hauran de limitar al 75% l’aforament total en els establiments i locals. En el cas d’establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d’elles, haurà de guardar aquesta mateixa proporció.

Tots els establiments i locals comercials i d’activitats de serveis professionals que disposin d’aparcaments o espais destinats a l’estacionament de vehicles dels seus clients, reduiran al 75% la capacitat d’aquests aparcaments i espais.

En els locals comercials i les superfícies comercials l’activitat de les quals sigui la venda de productes i articles, hauran d’estar tancats a les 22.00 hores. Aquells establiments destinats a la venda de productes de primera necessitat (bàsicament alimentació i productes farmacèutics) que tinguessin un horari autoritzat superior de tancament, podran mantenir el mateix, únicament per a la venda d’aquests productes.

En els locals comercials i de prestació de serveis, inclosos els situats en els centres comercials, no està permès l’ús de zones comunes i recreatives de parcs comercials, excepte per al trànsit entre establiments comercials.

Mesures relatives a mercat de venda no sedentària

Els mercats de venda no sedentària (“mercats ambulants”), que desenvolupin la seva activitat en la via pública a l’aire lliure, es podran instal·lar fins a un màxim del 75% dels llocs habitualment autoritzats, podent augmentar l’espai disponible, de manera que es produeixi un efecte equivalent per a garantir que es mantingui la distància de seguretat i s’evitin les aglomeracions. Alternativament es podrà optar per limitació i control d’aforament al 75% de la seva capacitat sense limitar el nombre de llocs.

Celebracions, esdeveniments o concentracions de persones

No es realitzaran celebracions populars, desfilades o espectacles itinerants.

Els esdeveniments de qualsevol naturalesa que puguin implicar aglomeració de persones es realitzaran d’acord amb les següents mesures:

a) En el cas de celebrar-se en espais interiors, l’aforament serà del75% amb un màxim de 500 persones assistents.

b) En el cas de celebrar-se a l’aire lliure, l’aforament serà del 75% amb un màxim de 1000 persones assistents. No obstant això, es poden establir divisions de l’espai de fins a un màxim de 4 sectors diferenciats de 500 persones assistents en cadascun d’ells, amb entrada i sortida, lavabos i servei d’hostaleria independents en cada sector.

Biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, galeries d’art, monuments i altres equipaments culturals

L’aforament màxim és del 75%. En el cas que es trobin distribuïts en diferents sales o espais tancats, es mantindrà idèntica proporció.

Es podrà fer ús per la ciutadania d’ordinadors i mitjans informàtics o electrònics llocs a la seva disposició, que hauran de netejar-se i desinfectar-se després de cada ús.

Les visites guiades seran de grups de fins a 20 persones en espais oberts i de fins a 10 persones en recintes tancats.

Pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos i instal·lacions firals

Es recomana la realització telemàtica de tota mena de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències.

Aquells que s’organitzin de manera presencial, es durà a terme sense superar en cap cas el 75% de l’aforament en cadascun dels pavellons de congressos, sales de conferències o multiusos, i altres establiments i instal·lacions similars, incloent-les de les institucions firals de la Comunitat Valenciana. No s’autoritzen serveis d’hostaleria ni restauració en aquesta mena d’esdeveniments, tret que es disposi d’un espai específic i diferenciat que quedarà subjecte a les mesures establertes per als establiments d’hostaleria i restauració.

Cinemes, cinemes d’estiu, autocinemes, teatres, amfiteatres, auditoris, sales multifuncionals, sales d’art escèniques i circs

L’aforament màxim és del 75%.

Les entrades seran numerades, amb registre d’assistents o preassignació de localitats. L’accés es farà de manera gradual, amb pauses escalonades i distància interpersonal entre treballadors i públic i del públic entre si.

El públic haurà d’estar assegut i no es permet la consumició.

No es permet l’intercanvi d’objectes amb i entre el públic.

Es consideren incloses en aquest punt les instal·lacions fixes o portàtils.

Ús de màscares

Les persones de sis anys d’ara endavant queden obligades a l’ús de màscares en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic.

L’ús de la màscara també és obligatori en els mitjans de transport, tant aeri, marítim, amb autobús, o per ferrocarril, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

És obligatori l’ús de la màscara en el passeig pels accessos a platges, llacs i altres entorns naturals, així com el passeig arran de mar i dels altres entorns aquàtics. També és obligatòria en l’ús de vestuaris de piscines públiques o comunitàries, excepte a les dutxes.

És obligatori el seu ús durant la permanència en l’exterior o interior d’establiments d’hostaleria fora dels moments estrictament necessaris per a menjar o beure.

Excepte:

Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscara, o persones en les quals l’ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

En el cas d’exercici d’esport individual a l’aire lliure, ni en les activitats que suposin un esforç físic de caràcter no esportiu, a l’aire lliure i de manera individual, mantenint la distància mínima de 1,5 metres amb altres persones que no siguin convivents.

El bany en la mar, llacs, embassaments, rius o en altres zones de bany, així com en piscines, en l’exterior o cobertes.

La pràctica d’esport en el mitjà aquàtic.

Els períodes de descans abans o després del bany o la pràctica d’esport en el mitjà aquàtic. El citat període només podrà estendre’s a aquell en què la persona romangui en un punt determinat i respectant la distància mínima de 1,5 metres amb altres persones que no siguin convivents i sense que l’agrupació de persones pugui superar el número màxim permès.

Les activitats de socorrisme o rescat quan requereixen accedir al mitjà aquàtic.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací