Una xurreria porta a l’Ajuntament de Castelló davant el jutge per negar-li llicència d’instal·lació

865

El Consistori va eliminar la xurreria de Mª Agustina per les restriccions imposades pel Ficus monumental sense estudiar alternatives

El propietari de la xurreria que, des de fa més de 30 anys, s’instal·lava en la plaça Mª Agustina durant les Festes de la Magdalena, ha portat a l’Ajuntament davant el Jutjat Contenciós Administratiu perquè li van denegar el permís en les festes de 2019. L’Ajuntament va restringir les instal·lacions per la protecció del Ficus de la plaça, declarat arbre monumental però el xurrer entén que va haver-hi ‘desviació de poder’ pels criteris utilitzats.

Esperanza Molina/ Actualitat Diària

La tradicional xurreria, que sempre s’instal·lava en la plaça Mª Agustina durant les festes de la Magdalena, ha portat a l’Ajuntament davant el Jutjat contenciós administratiu després que li denegaren la llicència per a poder exercir la seua activitat en les festes de 2019.

El recurs contenciós administratiu va ser admés a tràmit, l’equip de Govern obligat a aportar tot l’expedient i ara serà el magistrat d’aqueixa sala qui decidisca si arxiva o obri judici oral contra l’entitat municipal.


La història d’aquest recurs va començar arran de l’acord municipal adoptat en ple el 27 de juliol de 2018, en el qual es declarava el Ficus de Mª Agustina com a Arbre d’Interés Monumental local. Que el Ficus és símbol de la ciutat no ho qüestionava ningú, però la seua declaració pel ple també contemplava obligacions i restriccions. Protegir el desenvolupament del Ficus i el seu manteniment el que implica també limitar les instal·lacions que es realitzen en el seu entorn.

I ací és on van començar els problemes.

L’11 de desembre de 2018, en resposta a una petició efectuada, el cap de Negociat de Gestió Mediambiental manifesta: “En relació a la seua NRI en la qual ens sol·licita condicions per a les instal·lacions de xurreria i atraccions infantils, els indiquem que no pot posar-se cap instal·lació a menys de 5 metres de la copa de l’arbre…”

I afig: “això suposa que l’espai públic que l’Ajuntament ofereix en Pza Mª Agustina durant els períodes de Nadal i Festes de la Magdalena, per a la instal·lació d’una xurreria no puga efectuar-se; per això, l’oferta que l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha realitzat per a ocupar diversos espais públics per a exercir diverses activitats comercials durant les Festes de la Magdalena 2019, no inclou la de xurreria i altres masses fregides en la plaça Mª Agustina”.

Cal assenyalar respecte a aquest escrit, que encara no s’havia publicat en el BOP l’oferta d’activitats per a les festes, per la qual cosa l’Ajuntament, des d’un principi ja descartava aquesta activitat, almenys, en la ubicació que havia tingut anys anteriors on si podia afectar el Ficus. I cal suposar, que la consulta la degué fer el xurrer de la plaça.

El 22 de febrer de 2019 l’Ajuntament publicava en el Butlletí Oficial de la Província l’oferta d’instal·lacions no permanents com les xurreries, per a la setmana de festes de la Magdalena. En la llista d’activitats i ubicacions no figurava la tradicional xurreria de la plaça Mª Agustina. Es complia així el que ja havia anunciat el Negociat, però que en aquells dies no era oficial.

El propietari de la xurreria, lluny d’ensorrar-se, indica en la seua documentació que va requerir informació verbal a l’Ajuntament on se li van explicar les restriccions de la protecció del Ficus i la incompatibilitat del seu negoci.

A tenor de les circumstàncies, el xurrer es va anar a la plaça, va mesurar la superfície i va buscar una ubicació on poder mantindre la seua activitat. A continuació, el 24 de gener (l’endemà passat de la publicació del BOP) va presentar una instància en la qual acceptava les limitacions imposades però proposava que se li permetera mantindre una activitat que ell i la seua família havien desenvolupat durant més de 30 anys en aquesta plaça, durant Magdalena, com una tradició més de les festes i proposava una ubicació diferent per al negoci. La proposta passava per situar la xurreria entre la palmera (situada enfront de l’entrada des d’alcalde Tárrega) i el pipican del recinte. Amb aquestes dades i dibuixos de com quedaria la cosa, va sol·licitar la llicència per a Magdalena.

Un mes després, el 26 de febrer de 2019, la Policia Local inspeccionava la plaça i el lloc indicat pel xurrer per a mantindre el seu negoci. I el 28 del mateix mes, l’endemà passat, amb l’informe de la Policia, l’Ajuntament denegava aqueixa llicència.

El citat informe referia, que les xurreries haurien de comptar amb un extractor de fum i mitigació d’olors. Sobre la base de l’Ordenança d’Accessibilitat, assenyalava, que les instal·lacions haurien de guardar un perímetre lliure de 1,5 metres per a facilitar el pas, que no es complia. I finalment apuntava, que en tractar-se d’una ‘font de calor’, amb extractor de fum i mitigació d’olors, hauria de situar-se a una distància mínima de 2 metres de qualsevol element urbà com a fanals o arbres.

Però el xurrer no estava conforme i va presentar recurs de reposició. I en aquest document va analitzar l’informe de la policia que havia servit per a rebutjar la seua proposta. Va al·legar que la xurreria ja és un element tradicional de les festes per l’antiguitat i temporalitat de la instal·lació (més de 30 anys en la Magdalena). Va posar de manifest, que no hi ha ordenança municipal que exigisca extractor de fum i mitigació d’olors a les xurreries, i que de fet, no figurava en el plec de condicions.

Va afirmar haver consultat les ordenances d’accessibilitat que, a la seua entendre, segons havia consultat en la web de l’Ajuntament, establien distàncies mínimes de 1,20 i 1,50 metres de pas. La seua xurreria, va dir, complia amb la distància amb un pas de 1,20 metres. I també va comprovar les ordenances relatives a ‘la font de calor’, que va dir, en cap cas es referian a les xurreries sinó als fanals de gas propà dels bars.

Amb tot aquest raonament, el xurrer es va permetre acusar l’Ajuntament de desviació de poder, i va anunciar la seua intenció de portar el tema als tribunals.

Però tampoc en aquest cas se li va donar llicència. L’informe tècnic que rebutjava la petició de la xurreria establia que, si bé és cert es donava per assumit que les xurreries havien de comptar amb extractor de fum i control d’olors.

Assenyalava que la zona de pas lliure per als vianants hauria de tindre un mínim de 1,80 metres i va certificar que la ubicació proposada per la xurreria envaïa un pas per als vianants de 3 metres. Quant a l’al·lusió a ‘la font de calor’ l’informe el donava per entés amb l’ordenança de fanals de gas “per analogia”.

Però a més de tot això, l’informe tècnic al·ludia a la protecció de l’arbre i assenyalava, que l’Ajuntament, sent previsor que totes les instal·lacions proposades per a les festes en plaça Maria Agustina suposaven un excés d’ocupació, havia decidit per endavant prioritzar les instal·lacions que pogueren realitzar-se en la plaça. Per a això es van anteposar, deia l’informe, les activitats orientades a la celebració de les festes i la seua dinamització; i també que aquestes activitats foren organitzades per entitats col·laboradores amb la festa.

Establits aqueixos requisits, assenyalava la resolució, la xurreria no entrava en els plans, per la qual cosa ja directament no es va incloure aquesta ubicació en l’oferta d’activitats publicada en el Butlletí Oficial de la Província.

Tenia potestat l’Ajuntament per a decidir si aquesta activitat dinamitzava o no les Festes de la Magdalena? Podia sobre entendre que la xurreria era el menys necessari durant aquesta setmana? I si això és així durant la Magdalena, per què ja es desestimava per endavant també la seua instal·lació per Nadal?

Al maig de 2019, el xurrer00 presentava el Recurs Contenciós Administratiu en el jutjat. Recurs que no solament ha sigut admés a tràmit, sinó que a més, el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 ha admés la demanda, ha sol·licitat l’expedient a l’Ajuntament i li ha demanat que nom el seu defensa.

Ara l’Ajuntament haurà de defensar-se en el jutjat i serà la magistratura del Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló qui dicte sentència i determine si va haver-hi o no ‘desviament de poder’.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací