Turisme Comunitat Valenciana comptarà amb un Comité Estratègic de Gestió amb representació paritària entre el sector públic i privat

704

Actualitat Diària

El Consell ha aprovat el decret de regulació dels òrgans per a la coordinació de l’acció turística i de l’organisme públic per a la gestió de la política turística.

En concret, el decret regula la composició i el règim d’elecció dels membres, l’organització i el funcionament dels òrgans per a la coordinació de l’acció turística. A més, també desenvolupa la composició, l’organització, el règim jurídic, les facultats i el funcionament de l’organisme públic per a la gestió de la política turística (Turisme Comunitat Valenciana).

Entre els òrgans per a la coordinació de l’acció turística, a més del Consell Valencià de Turisme i la Comissió Interdepartamental de Turisme, es troba el Comité d’Ètica del Turisme com a òrgan consultiu encarregat d’impulsar la implementació dels principis del Codi Ètic del Turisme Valencià.

Aquest comité comptarà, entre els seus membres, amb representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, del sector empresarial turístic, dels treballadors, dels consumidors i usuaris i entitats de defensa del medi ambient i d’experts en ètica del turisme de l’àmbit universitari valencià.

Així mateix, el decret desenvolupa l’organisme públic per a la gestió de la política turística denominat Turisme Comunitat Valenciana. Destaca el Comité Estratègic de Gestió com a òrgan encarregat de la direcció estratègica i l’avaluació i control de les línies d’actuació de la política turística a desenvolupar per l’entitat Turisme Comunitat Valenciana i que comptarà amb representació paritària entre el sector públic i privat.

En aquesta línia, el Comité Estratègic de Gestió de Turisme Comunitat valenciana estarà format per 20 membres amb representants de les entitats titulars de les principals marques turístiques de la Comunitat Valenciana, del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la Comunitat Valenciana, representants de les organitzacions sindicals més representatives del sector turístic; així com representants de les associacions més representatives del sector turístic de la Comunitat Valenciana.

Aquest decret es dicta segons la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat de la Comunitat Valenciana, aprovada al juny de 2018, i té com a objecte, entre altres, adaptar la normativa existent a la realitat actual; definir la planificació turística a curt i mitjà termini; i abordar qüestions complexes com la governança, les competències en la gestió i introduir referències al codi ètic del turisme.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací