Noves tarifes en el Cementeri de Castelló: 226 euros pel nínxol més barat 308.091 per un mausoleu

768

La nova ordenança s’aprovarà en el ple de novembre amb un increment del 2,9% pels serveis

L’Ajuntament aprovarà en el ple de novembre la nova ordenança que regularà les tarifes per la prestació de serveis funeraris en el Cementeri Nou de Castelló. L’increment proposat és de 2,9% que es correspon amb l’aplicació de l’increment de l’IPC des de 2017. La gamma de preus i serveis dependrà del que demane la família del ‘usuari’ i del període de temps reservat. Hi ha nínxols des de 226 euros i el mausoleu annex a l’església, costaria 308.09 euros.

Esperanza Molina/ Actualitat Diària 

Si viure ja és car, morir-se també costa una pasta encara que, en aqueix cas, els qui assumeixen la despesa són els parents, si n’hi ha i disposen de mitjans, o l’Ajuntament, quan s’aplica la clàusula social que ha d’estar degudament acreditada.

L’Ajuntament de Castelló portarà al pròxim ple del 28 de novembre la nova ordenança reguladora de “la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de cementeri municipal”.

Com ha ocorregut ja en altres serveis municipals, l’última Llei d’obliga els Ajuntaments a regular els preus mitjançant una ordenança municipal. Des que va entrar en funció aquesta normativa, l’Ajuntament no pot aplicar automàticament una actualització de tarifes en funció l’IPC. Ha de tindre aprovada aquesta ordenança, per al que prèviament ha hagut de justificar per què presta el servei, amb una exposició de motius, de quin tipus és, i com apliquen les successives actualitzacions en funció e l’evolució dels preus.

En el que concerneix el Cementeri de Castelló, el servei, de competència municipal, es presta a través d’una societat mixta, constituïda en 2004, denominada “Empresa mixta Nou Cementeri de Castelló SA”.

En aquesta ordenança estan recollits els conceptes: “serveis mortuoris (inhumacions i exhumacions), depòsit de cadàvers, reducció i/o trasllat de restes i cadàvers, incineració, serveis de sala, manteniment, conservació, neteja i moviment de làpides i assignació d’unitats d’enterrament per ocupació temporal”.

L’última actualització de tarifes es va aplicar en el període comprés entre maig de 2017 i maig de 2018. Però des de llavors no s’ha formulat cap increment, a l’espera que s’aprovara l’Ordenança Reguladora que s’emportarà a ple.

El primer que cal tindre en compte, és que l’increment de tarifes serà d’un 2,9%, corresponent al càlcul de l’increment de l’IPC de maig de 2018 a 2019 i de maig de 2019 a maig de 2020.

El segon, que també és fonamental per a molts, és que aqueix increment només s’aplicarà als serveis del Nou Cementeri de la carretera de Borriol, sobre la base de ‘la millora’ proposada en el seu moment per l’empresa que el gestiona per la que “Es garanteix per als usuaris que ho desitgen l’enterrament en el Cementeri de San José (al costat del Riu Sec) amb les mateixes tarifes que actualment estan en vigor. S’enterraran en nínxols que queden lliures a cada moment. Progressivament s’adaptarà aquest sistema a la nova normativa”. El que vol dir, que no es procedeix a la revisió de les tarifes del Cementeri de San José.

La nova ordenança contempla que, en el cas de prestacions periòdiques, el pagament es produirà quan se sol·licite o inicie la prestació dels serveis, i en cas d’ocupació temporal, el primer dia del període establit en cada cas.

També es contempla una clàusula social, per la qual l’Ajuntament determinarà aquells serveis que, per raons econòmiques o socials, hagen de realitzar-se de manera temporal o parcialment gratuïta per al titular.

En què cas s’apliquen aquestes bonificacions?, perquè sempre que la persona morta siga veïna de Castelló i no dispose de mitjans, o quan l’Ajuntament el considere oficialment ‘transeünt’. Qualsevol dels dos casos haurà de ser acreditat pels serveis socials de la ciutat.

Després de l’aprovació de l’ordenança, l’Ajuntament haurà d’exposar-la al públic durant un període de 30 dies. Si no es presentaren al·legacions, serà d’aplicació automàtica transcorregut aqueix termini. Només tornaria a passar per ple, si calguera tramitar o respondre al·legacions presentades.

Les noves tarifes dels serveis del Cementeri Nou de Castelló seran les següents:

Quant a les concessions d’ocupació, temps ha que ja no s’aplica allò de ‘sepultura a perpetuïtat’. Els períodes contractats se situen entre els 20 i els 50 anys i els preus també varien en funció de les característiques de la demanda

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací