Mercadona actualitza les seues mesures de seguretat per tal de frenar la propagació del coronavirus

642

Actualitat Diària

Mercadona informarà els clients de les recomanacions generals per a acudir a realitzar l’acte de compra, tant a través dels membres de la plantilla com per mitjà de cartelleria, megafonia i xarxes socials. Entre aquestes recomanacions estan:
o Acudir solament una persona a realitzar la compra (no en família, o amb nens o grups).
o No acudir a realitzar la compra persones que formin part dels grups de risc; ancians, persones amb malalties cròniques…
o Persones que tindran preferència per a accedir a les seves compres a les botigues: majors, persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, embarassades, i els acompanyants necessaris.
A més dels col·lectius anteriors, també tindran preferència el personal sanitari, forces de seguretat, bombers i personal d’atenció social, degudament acreditats.
o Espaiar la compra al llarg del dia i no a l’hora d’obertura de l’establiment. Amb això, hi ha garantia de poder atendre a tots els clients cada dia.
o Per solidaritat, realitzar la compra amb agilitat i rapidesa.
o No emmagatzemar innecessàriament productes: el subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit.
o Pagar preferentment amb targeta i evitar l’ús de diners en efectiu.
o La responsabilitat última de complir les recomanacions de distància, aforament màxim, etc. implantades recau en les pròpies persones que han de respectar-les. Així com utilitzar guants per a manipular els productes peribles i que estan a la seva disposició en el centre.

– Així mateix, i amb l’objectiu de continuar atenent els col·lectius més desfavorits, es reactiven els processos de donació de productes de primera necessitat als Menjadors Socials i Bancs d’Aliments amb els quals la companyia venia col·laborant habitualment.

2.- MESURES EN ELS SUPERMERCATS
– AFORAMENT: Es controlarà l’aforament dels supermercats i se senyalitzarà la distància mínima exigida entre persones.
o La responsabilitat d’ordenar l’aforament interior de la botiga serà del responsable de l’establiment i, en el seu cas, de la persona o de l’agent de seguretat privada designat per ell.
o Cada establiment tindrà concretat l’aforament màxim que garanteixi la distància preventiva d’1 metre entre qualsevol persona. Així mateix, comptarà amb l’aforament màxim permès, complint amb la normativa de manera que no es permetrà l’accés una vegada complet aquest aforament, mentre no abandonin l’establiment altres clients.
o En la via pública d’accés a cada supermercat estarà marcada una distància mínima d’1 metre per a les persones que esperin el seu torn d’entrada a les portes dels supermercats, que haurà de respectar-se per a poder accedir a aquest.
– INTERIOR DEL LOCAL: es garantirà la separació mínima d’1 metre entre clients amb recomanacions del personal de l’establiment, amb el suport de cartells reforçant aquestes mesures, i també estaran marcats els límits d’1 metre en el sòl de la secció de Peixateria i la línia de caixes.
– HORARI: l’horari d’obertura serà de 09.00 a 19.00 hores. Si bé, i donada l’excepcionalitat de la situació, s’anirà adaptant a les circumstàncies canviants, modificacions que, en cas que es dugui a terme, seran comunicades a cada moment.

3.- PROVEÏMENT i ASSORTIMENT

– Les botigues romandran proveïdes reforçant i garantint el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els clients puguin realitzar la seva compra diària.
– Amb l’objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s’admetran, en cap cas i en cap concepte, devolucions de producte.

4.- RECOMANACIONS i MESURES INTERNES

Amb l’objectiu de reforçar les mesures de seguretat i salut per als “Caps” (clients) i treballadors, des del dilluns 23 de març de 2020 i durant la setmana, es procedirà a la instal·lació progressiva de mampares de metacrilat de protecció/separació en la secció de caixes de tots els supermercats.
Així mateix, Mercadona ha adoptat mesures internes per a reforçar la salut i seguretat dels seus treballadors, entre les quals es troba el lliurament per l’empresa dels utensilis d’higiene i prevenció necessaris tant en botigues com en blocs logístics i magatzems, i l’adopció dels criteris específics respecte a la salut, garantint distàncies i aforaments en totes les seves dependències.

Igualment, s’han reforçat els processos de desinfecció i neteja diaris de les nostres instal·lacions (botigues, blocs logístics i magatzems), amb serveis externs.

També s’ha procedit a la instal·lació en cada supermercat de gel desinfectant i paper perquè els clients puguin procedir a la neteja del mànec del carro, reforçant la seva higiene. Així mateix, s’adopta la mesura d’ús obligatori de guants pels clients, del mateix tipus que s’utilitzen en la secció de Fruita i Verdura, que la companyia posarà també a la seva disposició en els accessos als supermercats.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací