L’UJI aspira a cobrir el 20% de la seua demanda elèctrica amb energia solar en 2030

587

Actualitat Diària

La Universitat Jaume I (UJI) aposta per un pla d’impuls a les infraestructures d’energia solar fotovoltaica a fi d’aconseguir un campus autosuficient. Aquest és un dels primers compromisos de l’entitat acadèmica davant l’emergència climàtica, declarada pel Consell de Govern el passat mes d’octubre, ja que aspira a cobrir la seua demanda elèctrica amb un 20% de fonts renovables en l’horitzó de l’any 2030. La primera instal·lació ja pressupostada permetrà cobrir de plaques solars el sostre de l’edifici d’ampliació de la Facultat de Ciències de la Salut.

El vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafa Mayo, ha promogut la constitució d’un grup de treball per la sostenibilitat i contra el canvi climàtic per a elaborar un pla estratègic biennal que integre les actuacions per fer front a l’emergència climàtica. Aquesta comissió es reunirà per tractar diverses temàtiques com ara l’energia, la gestió de l’aigua, la mobilitat, la  compra sostenible, la investigació o la formació i la sensibilització de la comunitat universitària.

Aquesta comissió, presidida per Rafa Mayo, està formada per representants dels quatre centres de l’UJI, del PAS, l’estudiantat, de l’associació Comunitat UJIxPlaneta, del Seminari Interdisciplinari d’Investigació en Canvi Climàtic, de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) del Servei de Comunicació i Publicacions (SCP), com també el tècnic de gestió ambiental de l’UJI, Javier Calbo, i el director de l’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes (OTOP), José Roger.

«Considerem que la Universitat Jaume I ha de ser un dels primers espais des d’on impulsar polítiques i accions en defensa del medi ambient per al benestar actual de la nostra comunitat universitària i també en benefici de les generacions futures», argumenta el vicerector Rafa Mayo. Per aquest motiu, l’UJI va aprovar la declaració d’emergència climàtica i «acabem de posar en marxa una pla d’acció perquè avancem cap a un balanç zero en emissions d’efecte hivernacle, per millorar la qualitat de l’aire i la salut, i aconseguir una suficiència energètica basada en fonts d’energia verda,», afegeix el vicerector.

Rafa Mayo considera que la universitat pública de Castelló de la Plana «ja és un referent en sostenibilitat, però hem de continuar avançant a tots els nivells per poder ser exemple de com implementar aquestes polítiques per a altres entitats, tant de l’àmbit públic com privat». De forma paral·lela, la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez Moya, també ha engegat un grup impulsor per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Durant la primera reunió del grup de treball per la sostenibilitat i l’emergència climàtica es van tractar temes relacionats amb l’energia i l’aigua. A més a més, el director de l’OTOP, José Roger, va presentar un complet informe sobre el diagnòstic de diversos indicadors ambientals, certificacions i plans de futur. La qüestió més important va ser l’impuls a l’energia solar al campus, però també estudiar altres alternatives com ara la geotèrmia, alhora que impulsar mesures d’eficiència energètica passiva en els edificis. En relació amb els recursos hídrics, es va comentar la pròxima instal·lació de fonts públiques al campus per tal de reduir l’ús de plàstic, alhora que es van apuntar vies per a reduir el consum de cabals. S’hi va apuntar la necessitat d’implicar la comunitat universitària amb el repte de la sostenibilitat a través d’accions comunicatives i senyals específics al campus.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací