Les residències permetran sortides vacacionals i visites per Nadal si no se supera el nivell 3 d’alerta

428

Actualitat Diària

En els casos en què les persones residents no gaudeixin de visites o sortides vacacionals, es fomentarà un major contacte amb familiars o reunits a través de mitjans telemàtics, o en defecte d’això, es facilitarà una major informació telefònica personalitzada a la persona familiar o reunida de referència sobre la situació de la persona resident.

La resolució estableix també mitjanes específiques d’acord amb el nivell d’alerta, de manera que les sortides ordinàries -sense pernoctació- quedaran restringides a partir del nivell d’alarma 2 i només es permetran les sortides vacacionals, que seran per un període igual o superior als set dies.

No obstant això, en cas d’aconseguir el nivell d’alarma 4, no es podran realitzar ni visites als centres, ni sortides vacacionals, ni sortides sense pernoctació, segons estableixen les resolucions.

Els residents només podran acudir a un únic domicili, on no hi hagi persones contagiades, i no podran anar a establiments o espais públics on no es pugui garantir les mesures sanitàries, ni s’hauran de produir trobades i contactes amb persones d’altres grups de convivència.

Tant a la sortida com al retorn se’ls controlarà la temperatura, i si és superior a 37 graus no podran sortir, i si és en tornar se’ls aïllarà fins a valoració mèdica. En cap cas es procedirà al reingrés d’una persona que presenti símptomes compatibles amb una infecció per Covid-19.

En el cas de les sortides vacacionals, en tornar al centre serà necessari disposar d’una PCR amb resultat negatiu realitzada dins de les 72 hores prèvies a l’ingrés, i haurà de sotmetre’s a aïllament preventiu durant deu dies, en una habitació individual amb bany d’ús exclusiu.

Les famílies tindran el deure d’informar la direcció del centre si en els dies posteriors a la sortida es produeix algun cas de covid-19 en la unitat familiar amb la qual hagi estat en contacte la persona resident.

Respecte a les visites, només podran donar-se en centres lliures de Covid-19, i seran una persona per resident, o fins a tres en el cas de convivents, sempre amb cita prèvia, d’una durada màxima d’una hora i almenys una vegada a la setmana, per a facilitar la relació familiar.

En el cas que hi hagi més d’una persona visitant, ho faran separadament, distribuint-se el temps total de la vista entre cadascuna, mentre que no es permetrà l’accés als qui tinguin més de 37 graus de temperatura.

Si el centre disposa d’espais a l’aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais, amb estufes exteriors per a millorar el confort. En espais interiors, es requereix que estiguin ben ventilats i amb pantalles, barreres o altres elements de separació que impedeixin el contacte amb la persona resident.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací