Labora publica les ajudes de fins a 30.000 euros per a empreses que adopten la jornada de 32 hores

273

Aquestes ajudes es poden sol·licitar des d’aquest dimarts 2 de maig

Actualitat Diària

Labora ha publicat la convocatòria d’ajudes de fins a 30.000 euros per a empreses i persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana que hagen apostat per la jornada laboral de 32 hores per cada contracte indefinit que realitzen a persones desocupades, encara que aquestes ajudes estan dirigides prioritàriament a la contractació de persones de col·lectius vulnerables.

Aquestes ajudes, que recull el DOGV del passat divendres i es poden sol·licitar des d’aquest dimarts, 2 de maig, en la pàgina web de Labora, van destinades a empreses que participen en el programa de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d’ajudes per a l’establiment d’incentius a la reducció de la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals, així com a aquelles que hagen acordat amb la representació sindical reduir la jornada laboral a quatre dies o trenta-dues hores setmanals que afecte part o a la totalitat de la seua plantilla, sense que en cap cas afecte les retribucions salarials.

Les persones contractades per les empreses hauran d’estar desocupades i inscrites com a demandant d’ocupació en Labora i pertànyer principalment a col·lectius vulnerables, si bé es podrà subvencionar també la contractació indefinida inicial de persones treballadores que no estiguen incloses en cap d’aqueixos col·lectius. Així mateix, la seua contractació ha de derivar-se de la racionalització voluntària de la jornada laboral en l’entitat ocupadora.

Les quantitats que rebran les empreses que desitgen participar en aquest programa aconseguiran fins a 30.240 euros en el cas que la persona siga una dona víctima de violència sobre la dona o persona amb diversitat funcional severa.

Si es tracta de dona en situació o risc d’exclusió social o aturada de llarga duració, major de 50 anys o persona amb diversitat funcional aconseguirà els 28.728 euros, mentre que, si es tracta d’un home en situació o risc d’exclusió social o aturat de llarga duració o major de 50 anys, la subvenció ascendirà a 27.216 euros.

En el cas que la persona treballadora contractada no pertanga a cap dels col·lectius anteriorment esmentats, la quantitat de l’ajuda serà de 15.120 euros si és una dona i 13.608 euros si és un home.

Així mateix, es contempla la possibilitat que en el cas de persones amb diversitat funcional severa se subvencionen contractes a temps parcial amb un mínim de 15 hores setmanals, amb la corresponent reducció salarial en funció del nombre d’hores que especifique el contracte.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar de manera telemàtica, conforme a l’indicat en la convocatòria de l’ajuda. El termini per a presentar-les finalitzarà el 31 d’octubre.

Per a poder rebre la subvenció, el compromís empresarial de la reducció de la jornada ordinària haurà d’afectar un mínim de la plantilla. Així, en el cas d’empreses de fins a 49 persones treballadores, obligatòriament el 30% de la plantilla haurà de ser afectada per la reducció horària. Aquest percentatge es reduirà al 20% en el cas d’empreses de 50 o més persones treballadores.

Ajudes a la contractació de persones desfavorides

Així mateix, des d’aquest dimarts es poden sol·licitar també les ajudes a la contractació en empreses privades a jornada completa i almenys durant 24 mesos, de persones pertanyents a col·lectius desfavorits. Aquestes persones són aquelles que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 6 mesos previs, menors de 24 o majors de 50 anys.

En el cas que la contractació es realitze a una persona de col·lectiu molt desfavorit la quantia de l’ajuda serà superior. Les persones que no hagen tingut un contracte indefinit o fix discontinu en els 24 mesos previs o menors de 24 o majors de 50 anys que no ho hagen tingut en els 12 mesos previs són els col·lectius considerats com molt desfavorits.

És important destacar que les sol·licituds que es presenten han d’incloure almenys 20 contractes subvencionables excepte en el cas que el centre de treball dels treballadors contractats es considere municipi en risc de despoblament, i en aquest cas hauran d’incloure almenys 10 contractes subvencionables.

La condició indispensable per a poder accedir a aquestes ajudes és estar inscrit en Labora. El termini de sol·licitud finalitzarà l’1 de setembre.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací