La Unió presenta modificacions a l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals respecte a l’impacte ambiental

734

Es pretén que la Conselleria harmonitze la normativa destinada a homogeneïtzar la legislació en matèria d’explotacions ramaderes

Cal assenyalar que durant les últimes setmanes s’està obrint a l’audiència i informació pública de modificació de determinades lleis per a la seua incorporació en eixe Avantprojecte de Llei. Des de La Unió, es pretén que la Conselleria assumisca el seu compromís d’harmonitzar la normativa destinada a homogeneïtzar la legislació en matèria d’explotacions ramaderes amb les de la resta de comunitats autònomes

Actualitat Diària

La Unió de Llauradors i Ramaders ha presentat a la Conselleria d’Agricultura diverses modificacions a l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a 2021 pel que fa a la normativa autonòmica de prevenció, control i qualitat ambiental d’activitats i a la que regula l’impacte ambiental. Cal assenyalar que durant les últimes setmanes s’està obrint a l’audiència i informació pública de modificació de determinades lleis per a la seua incorporació en eixe Avantprojecte de Llei, per la qual cosa La Unió ha aprofitat aqueix procés per a incorporar aquests canvis.

Des de La Unió, i a través de les observacions presentades, es pretén que la Conselleria assumisca el seu compromís del passat mes de gener d’harmonitzar la normativa destinada a homogeneïtzar la legislació en matèria d’explotacions ramaderes amb les de la resta de comunitats autònomes i amb la vigent Llei d’Avaluació Ambiental que afecta a tot el territori espanyol.

Aquesta revisió que afecta les instal·lacions ramaderes s’emmarcava dins d’una adequació legislativa encaminada al fet que les exigències per al sector ramader en la Comunitat Valenciana foren les mateixes que en les d’altres territoris i, per tant, s’hauria d’incrementar el llindar mínim d’animals d’una granja per a haver de realitzar el procediment d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

En aquest sentit, el procediment més limitant a l’hora de tramitar la implantació de noves explotacions ramaderes, realitzar ampliacions o legalitzar les existents són els llindars a partir dels quals és necessària la tramitació de l’Impacte Ambiental. Totes les comunitats autònomes confrontants amb la Comunitat Valenciana tenen els llindars compassats de manera exacta, entre elles i amb la legislació estatal, excepte en la nostra autonomia, on, per exemple, en comptes d’exigir l’Avaluació d’Impacte Ambiental a partir de les 2.000 places de porcí d’engreixament tal com se sol·licita als nostres veïns, en la nostra és preceptiu obtindre aquest tràmit a partir de les 400 places. Pel que, en la pràctica, atés que cap emprenedor posa en marxa granges porcines de menys de 400 places, la totalitat de les granges de Castelló, València i Alacant passen pels despatxos del Departament de Medi Ambient de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre. Aquest fet allarga innecessàriament els temps de la tramitació administrativa, segons la pròpia Conselleria, a causa de la falta de personal.

A més, i en la mateixa línia, la nostra normativa d’Impacte Ambiental és de l’any 1989 i en la resta de comunitats autònomes veïnes és d’entre 2007 i 2014. La Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental a nivell estatal és de 2013. Per això, des de La Unió, fa temps que li hem traslladat a la Conselleria d’Agricultura, la necessitat de compassar aquests llindars amb el de la resta de comunitats autònomes veïnes per a reduir els temps de tramitació dels expedients i per a fer igual de competitiva a la nostra ramaderia amb la de la resta de territoris.

Com la Conselleria d’Agricultura no acaba d’impulsar aquesta adequació normativa, des de La Unió i a través de les seues aportacions, es pretén que es realitze a través de la coneguda com a Llei d’Acompanyament dels Pressupostos.

Altres observacions

D’altra banda, des de La Unió s’han presentat també observacions a modificacions legislatives que s’emmarcaran així mateix dins de l’Avantprojecte de Llei de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat de cara al pròxim exercici.

Concretament, una que s’ha realitzat a la proposta de modificació de la Llei Forestal on es pretén que recaiga la reparació d’un incendi sobre el propietari forestal, independentment de la seua responsabilitat sobre aquest.

I, finalment, a la Llei de Ramaderia on es pretén dinamitar els avanços en la convivència entre el sector apícola i citrícola, incrementant la pressió sobre el primer per incompliment de l’Acord del Consell pel qual s’aproven una sèrie de mesures per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics.

La Unió

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací