La Generalitat sancionarà amb multes de fins a 60.000 euros per l’incompliment de les mesures contra la Covid-19

636

Actualitat Diària

El Consell ha aprovat el decret llei que estableix el règim sancionador específic contra l’incompliment de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la COVID-19.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha indicat, durant la seva compareixença davant els mitjans de comunicació per a explicar els acords adoptats pel Govern valencià, que “es tracta d’assegurar el ple compliment d’aquestes mesures de prevenció i contenció en tot el nostre territori, regulant el règim d’infraccions, de sancions i el procediment corresponent”.

Per part seva, la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, que ha comparegut per a detallar el contingut del decret llei, ha posat l’accent que “la finalitat és dissuasiva i volem que la ciutadania i els locals coneguin les infraccions per a evitar que es produeixin”

Bravo, que ha aclarit que “no es tracta d’estigmatitzar a cap sector”, ha insistit que “des del Consell volem apel·lar a la corresponsabilitat de la ciutadania valenciana, que ja va demostrar un esforç col·lectiu durant els 98 dies que va durar el confinament més dur d’Europa”.

“No obstant això, no es pot permetre que comportaments irresponsables i insolidaris ens posin en perill a tots i totes i provoquin rebrots que puguin derivar en mesures encara més dràstiques que ningú vol ni podem permetre’ns”, ha emfatitzat la consellera.

Sancions

Les sancions es divideixen en tres grups: lleus, greus i molt greus. En el primer grup, es consideren infraccions lleus i, per tant, susceptibles de ser sancionades amb multes d’entre 60 i 600 euros les següents accions:

1. Incomplir l’obligació de l’ús de màscara o l’ús inadequat d’aquesta, si bé està infracció només podrà sancionar-se amb un màxim de 100 euros.

2. Per part dels establiments públics, l’obviar l’obligació d’informar els clients sobre l’aforament del local, la distància mínima interpersonal o l’ús de màscara.

3. Incomplir les mesures generals d’higiene i prevenció en locals públics o privats quan no suposi risc de contagi o el risc afecti a menys de 15 persones.

4. La vulneració de la quarantena per part d’aquelles persones que no hagin donat positiu en Covid-19, però que siguin contactes directes d’un malalt confinat.

5. Infringir una ordre general de confinament.

Es considera, així mateix, com una infracció greu i penada amb multes d’entre 601 a 30.000 euros, vulnerar:

1. Els límits d’aforament en els establiments públics quan no sigui falta lleu o molt greu.

2. La prohibició d’organitzar o participar en reunions, festes o qualsevol altre acte privat o públic que impliquin una aglomeració o en els quals es dificulti l’adopció de les mesures sanitàries.

3. El manteniment de la distància de seguretat entre taules o agrupacions de taules en els locals oberts al públic i terrasses a l’aire lliure.

4. Les mesures d’higiene i l’obligació de neteja i desinfecció dels accessos del recinte i localitats on se sent el públic.

5. La prohibició d’usar espais de l’establiment per a activitats no permeses.

6. Les mesures d’higiene per a qualsevol mena d’establiment quan suposi risc de contagi o afecti a més de 15 persones.

7. L’aïllament domiciliari que han de guardar els qui hagin donat positiu en COVID-19.

En les sancions greus també es contempla la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de sis mesos.

Finalment, les infraccions qualificades com molt greus i que poden implicar una multa d’entre 30.001 a 60.000 euros són les següents:

1. No respectar els límits d’aforament, així com les mesures de prevenció i higiene per part dels establiments oberts al públic quan suposi un greu risc que afecti a més de 150 persones.

2. Sobrepassar l’aforament de l’establiment si en ell es troben presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.

3. Organitzar reunions o festes, de caràcter privat o públic, que impliquin una aglomeració que impedeixi l’adopció de les mesures sanitàries o es trobin presents menors d’edat i/o majors de 65 anys.

4. Impedir la inspecció per part dels agents de l’autoritat o funcionaris, així com la negativa a col·laborar amb ells.

5. Incomplir l’obligació d’inhabilitar la pista de ball per a aquest ús.

6. Vulnerar de forma reiterada el deure d’aïllament domiciliari per part de persones que hagin donat positiu en COVID-19.

Per a les sancions molt greus, el decret llei també preveu la suspensió o prohibició de l’activitat, la clausura del local i la inhabilitació per a l’organització i promoció d’espectacles públics i activitats recreatives per un període màxim de tres anys i, de forma acumulada, fins a un màxim de 10.

Deduccions fiscals

D’altra banda, el Consell també ha acordat procedir a la corresponent modificació normativa per a contemplar deduccions en el tràmit autonòmic de l’IRPF dirigides a compensar la major càrrega fiscal suportada per les persones treballadores per compte d’altri afectades per un expedient de regulació d’ocupació o que hagin exercit el dret de reducció total o del 50% o més la seva jornada laboral per a la conciliació de la vida familiar i laboral.

Així mateix, s’inclou també la deducció per l’adquisició o electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal.

En aquest sentit, la vicepresidenta ha explicat que es pretén “modificar la Llei 13/1997, de 20 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per a introduir aquestes noves deduccions”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací