La Generalitat i València acorden la cessió demanial dels terrenys per a garantir la viabilitat de la Fira

416

Actualitat Diària

La Generalitat i l’Ajuntament de València han aconseguit un acord per a fer viable la continuïtat de la institució firal a través d’un procés de reestructuració i reorganització que suposarà l’efectiva assumpció de la titularitat per part de la Generalitat de les instal·lacions dedicades a l’activitat firal a través d’una Mutació Demanial Externa que no implica cap crebant patrimonial per a l’Ajuntament.

L’impacte previst de la pandèmia sobre els resultats econòmics presents i futurs de Fira València a conseqüència de la disminució dels fluxos comercials transfronterers feia imprescindible que totes dues institucions adoptessin les mesures necessàries “per a donar continuïtat a l’activitat firal per considerar-la estratègica per al desenvolupament econòmic de la ciutat i del conjunt dels sectors productius de la Comunitat Valenciana”.

L’acord s’ha aconseguit després d’una reunió de treball celebrada a l’Ajuntament de València i en la qual han participat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler; el conseller d’Economia i Sectors Productius, Rafa Climent, i l’alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i on han establert un full de ruta que té com a principal objectiu “possibilitar el procés de reordenació del model de gestió de l’activitat firal de manera que garanteixi un exercici adequat de les competències en matèria de foment i internacionalització del comerç valencià”:

Totes dues administracions han incidit en què després de la subrogació de la Generalitat en la posició jurídica d’Administració concedent serà necessària una adaptació de la concessió “a la nova realitat de les activitats firals”, tenint en compte que l’Ajuntament es reserva el dret de reversió tant dels terrenys com dels edificis que conformen Fira València en cas que l’objecte principal dels immobles deixi de ser el de l’activitat firal.

Acord entre administracions

La subrogació de la Generalitat com a administració concedent de la concessió ha estat possible atès que és qui ostenta des de 2011 les competències firals, per la qual cosa els béns immobles de Fira València passaran a ser titularitat de la Generalitat com a béns de domini públic afectes a l’activitat firal. No obstant això, els immobles revertiran a l’Ajuntament en cas que s’incompleixi que l’ús majoritari dels mateixos continuï sent firal.

A més, la Generalitat passarà a ocupar idèntica posició jurídica que la que ostenta actualment l’Ajuntament, amb el mateix termini i els mateixos drets i obligacions enfront de Fira, la qual cosa permetrà al Consellla optimització i dinamització de les infraestructures objecte de la Mutació Demanial Externa, així com la possibilitat de poder complir amb la comesa del seu manteniment i inversions de millora i modernització.

Qualsevol modificació del règim jurídic haurà de tenir informe favorable vinculant per part de l’Ajuntament per a garantir que la modificació no produeix cap crebant patrimonial en el seu comptes així com per a determinar si la proposta continua adequant-se a la concessió, però en cap cas podrà qüestionar les modificacions plantejades per la Generalitat respecte a les maneres de gestionar l’activitat firal, sent aquesta competència exclusiva de la conselleria competent, en aquest cas la Conselleria d’Economia i Sectors Productius.

Encara que la Generalitat ha de mantenir l’afectació de l’activitat firal a la totalitat dels béns de Fira València, l’acord aconseguit permet el desenvolupament d’altres activitats vinculades o compatibles, sempre que la majoria dels béns continuïn dedicant-se a l’activitat firal. Aquesta possibilitat permetrà ser flexibles a l’hora d’adaptar l’activitat firal a les noves oportunitats que sorgeixin en el futur, així com per a optimitzar el conjunt d’instal·lacions disponibles per al desenvolupament d’altres activitats complementàries i compatibles amb l’activitat principal; i es compromet a mantenir els mateixos en bones condicions d’ús i realitzar les inversions necessàries. L’incompliment dels anteriors aspectes generarà la reversió dels béns a favor de l’Ajuntament.

Igualment, s’ha acordat establir una comissió de seguiment constituïda per tres representants de l’Ajuntament i tres més en representació de la Generalitat. La comissió es reunirà cas que s’estableixin discrepàncies, per a abordar les diferents qüestions pendents i acordar una solució.

“Una entitat sanejada i viable”

Després de la reunió de treball, el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, ha manifestat la seva “satisfacció per la voluntat de diàleg i de consens de totes les parts per a aconseguir l’objectiu comú de garantir la viabilitat de l’entitat firal” i ha incidit en què “amb aquest últim pas aconseguirem retornar la viabilitat financera a una entitat clau per a l’ecosistema productiu valencià”.

En aquesta línia, ha apuntat que després de realitzar un desemborsament de més de 1.100 milions d’euros “perquè la Generalitat pogués continuar donant suport financer a Fira València, resulta imprescindible, econòmica i jurídicament, que l’entitat firal canviï la seva naturalesa jurídica, entrant a formar part del sector públic instrumental per a possibilitar la seva estabilitat i viabilitat a llarg termini”.

“Després d’aquest important pas, iniciem un procés de reestructuració de l’activitat firal que permetrà l’optimització de totes les infraestructures per a l’impuls de l’activitat comercial i la projecció a l’exterior de nuestross sectors productius, així com per al desenvolupament econòmic regional i de la ciutat”, ha assegurat el conseller d’Hisenda després de remarcar que “amb l’acord entre totes dues administracions i la subrogació del deute es dóna per compliment el protocol d’intencions acordat en 2017 i avancem cap a una entitat sanejada i, al seu torn, poder donar profit a la inversió de més de mil milions d’euros efectuats per part de la Generalitat al llarg dels últims anys”

Des de la Conselleria d’Economia, Rafa Climent ha incidit en què “Fira València és un instrument bàsic per a la ciutat de València i per a la Comunitat Valenciana a l’hora d’incentivar i dinamitzar la nostra economia i volem que aquest instrument sigui potent en el món. A més, els nostres sectors productius tenen aquesta capacitat de poder fer de la Fira aquest eix fonamental per a la nostra economia”

Per part seva, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat que el conveni “no comporta cap crebant patrimonial per al consistori atès que Fira València revertiria de manera immediata a l’Ajuntament caso que la Generalitat incompleixi els termes de l’acord”. de fet, ha incidit en què “des de l’any 2011 i, per una llei del Partit Popular, els ajuntaments no tenen competències en matèria firal”.

L’alcalde ha criticat, a més, “el deute que va deixar el Partit Popular en Fira València de més de 1.000 milions d’euros, que és una herència faraònica, desmesurada i pèssimament planificada, que va convertir la Fira de València en un problema de primera magnitud com ens hem trobat també en altres organismes”.

Joan Ribó ha assegurat que “està molt content perquè hem trobat una solució i perquè la Fira és, a més, un element fonamental per a l’economia de la ciutat i de la Comunitat Valenciana i, per això, volem que continuï endavant”. L’alcalde s’ha mostrat segur que “una vegada passo la pandèmia i la Fira pugui tornar a la seva activitat, tornarà a tenir tota la bastant que abans tenia”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací