El Govern aprova un fons de 275 milions d’euros per a finançar els serveis de transport públic locals

586

L’objectiu és garantir la continuïtat de la prestació essencial i la viabilitat del teixit empresarial

Actualitat Diària

El Govern, mitjançant el Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que hui publica el Boletí Oficial de l’Estat, ha aprovat un fons de 275 milions d’euros per a finançar el dèficit extraordinari dels serveis de transport públic que presten les entitats locals, motivat per les mesures adoptades durant l’estat d’alarma per a fer front a la crisi sanitària de la Covid-19.

En el fons, l’objectiu del qual és garantir la continuïtat de la prestació d’un servei públic essencial per a tots els ciutadans i la viabilitat del teixit empresarial necessari per a la seua prestació, queden inclosos els ajuntaments, les diputacions provincials, compreses les diputacions forals, els consells i els capítols insulars que presten serveis de transport públic.

El dèficit cobert per aquest fons serà el que s’haja produït durant el període d’estat d’alarma i el que es produïsca fins a finals de 2020, a conseqüència de la reducció extraordinària dels ingressos associats a la venda de bitllets, reducció motivada per la dràstica reducció de la demanda, així com pels costos extraordinaris causats per les mesures de prevenció, neteja i desinfecció i per la limitació de l’ocupació dels vehicles per motius sanitaris.

D’aquesta manera, l’assignació del finançament corresponent a cada entitat local es determinarà de manera transparent i sobre la base de criteris objectius establits el mateix text normatiu, estimant el dèficit extraordinari en el transport públic local com un percentatge de la quantia dels ingressos per tarifa d’un any tipus, considerant-se com a tal l’any 2018.

A aquest efecte, els titulars dels òrgans d’intervenció dels ajuntaments i diputacions hauran d’emetre el corresponent certificat amb la informació necessària.

El model serà, per tant, similar a l’aplicat per al finançament del dèficit extraordinari del transport públic de finançament i titularitat autonòmica. En aquest cas resultaran beneficiades aproximadament 360 entitats locals.

Fons ampliable

El fons serà ampliable fins als 400 milions d’euros si els certificats emesos per les intervencions locals evidenciaren que l’import inicialment assignat resulta insuficient per a pal·liar els efectes en el transport públic local derivats de la crisi sanitària.

El fons serà gestionat per Mitma i els imports que perceben les entitats locals amb càrrec a aquest fons hauran de destinar-se a finançar la prestació del servei de transport públic urbà.

Amb aquesta mesura es completen altres adoptades anteriorment pel Govern per a donar suport al transport públic terrestre, alleujar la necessitat de liquiditat dels operadors i assegurar la viabilitat d’un teixit empresarial que és necessari per a la prestació del servei públic de transport.

Entre aquestes mesures es troben el fons autonòmic de 800 milions d’euros per a pal·liar el dèficit addicional experimentat pel transport públic de finançament i titularitat autonòmica a conseqüència de la pandèmia, i l’aprovació dels termes per al reequilibri econòmic dels contractes de gestió de serveis públics de transport regular de viatgers d’ús general per carretera de competència estatal, alterat substancialment durant l’estat d’alarma per la dràstica reducció de la demanda de transport i els costos addicionals suportats per les empreses a fi de preservar la salut dels viatgers.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací