Eurocaja Rural aprova per unanimitat els comptes de 2021

2084

Actualitat Diària

L’Assemblea General de Eurocaja Rural ha aprovat aquest matí per unanimitat dels delegats presents en el Palau de Congressos de l’entitat financera (àmplia participació xifrada en el 78,98% del capital social de l’Entitat), la gestió social, els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici 2021, a més de fixar les línies mestres de la política general de la Caixa i examinar i aprovar les línies bàsiques sobre el destí i aplicació del Fons d’Educació i Promoció (FEP) per a l’exercici 2022, entre altres punts de l’ordre del dia.

El compte de resultats de 2021 va accentuar l’estratègia de creixement rendible i recurrent de l’entitat, el marge brut de 134 milions d’euros obtingut i les dotacions netes a provisions i deterioració d’actius per 8 milions d’euros, aconseguint un resultat de l’activitat d’explotació de 45 milions d’euros i un benefici abans d’impostos de 39 milions d’euros (12,98% superior al de l’exercici passat).

Pesi a l’entorn canviant i inestable de 2021, Eurocaja Rural ha consolidat la seva solvència i solidesa gràcies a la seva eficiència i gestió prudent, i incrementat el seu volum de negoci i nombre de clients. Igualment, ha ampliat la seva xarxa comercial, generant ocupació i riquesa al aperturar un total de 7 noves oficines.

Desenvolupament de l’Assemblea

En les seves intervencions, tant el president com el director general, Javier López Martín i Víctor Manuel Martín López, respectivament, van recalcar la labor desenvolupada per i per al creixement socioeconòmic de tot el territori on opera l’entitat, que aglutina ja 5 comunitats autònomes (Castella-la Manxa, Madrid, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia) i 12 províncies (Toledo, Guadalajara, Conca, Albacete, Ciudad Real, Madrid, Àvila, Valladolid, Múrcia, Alacant, València i Castelló) i la ràpida adaptació experimentada per l’entitat per a no sols adaptar-se als nous canvis experimentats (normatius, econòmics, crisi sanitària), sinó també per a créixer malgrat aquesta conjuntura un any més. En aquest sentit, van agrair la dedicació i professionalitat plena de tota la plantilla.

“Vam estar quan vam fer falta, estem quan cal, i estarem sempre, i cada vegada amb més presència, al costat dels qui ens necessiten”, va apuntar el president.

Igualment, van fer especial al·lusió a la lluita particular de l’entitat contra la despoblació i l’exclusió financera, enfront del tancament generalitzat d’oficines i processos de concentració del sector, i al fet de lligar rendibilitat amb prosperitat, vocació de servei amb responsabilitat, propi d’una entitat d’economia social que prioritza prestar servei al fet de maximitzar beneficis costi el que costi.

Informe President: satisfacció per continuar creixent salvaguardant els principis i valors

El president de Eurocaja Rural va començar l’ordre del dia de l’Assemblea amb la lectura del seu preceptiu informe on va exposar la seva satisfacció “per continuar creixent, creant ocupació i llocs de treball, salvaguardant els nostres principis i valors, amb responsabilitat i rigor. El compromís amb la nostra terra i amb la nostra gent porta amb si confiança, progrés i futur”.

Referent a això, va indicar com a fites de l’exercici l’ambiciós Pla d’Expansió escomès en un context recessiu, obrint noves oficines no sols en noves ciutats (Valladolid capital i múltiples zones de Llevant) sinó també en ubicacions d’escassa densitat demogràfica, cas de Millorada (Toledo, menys de 1.300 habitants) o Lanzahíta (Àvila amb només 800), com a prova de l’accessibilitat i lluita contra l’exclusió financera, i el notable increment experimentat en la plantilla i clients. “En 2021 es va produir un increment net de plantilla de 37 persones en el Grup Consolidat, més d’un 3,3% de creixement. A més, incorporem més clients, fins a superar els 473.000. Gràcies a una gestió rigorosa encapçalada pel nostre director general i tot el Comitè de Direcció aconseguim demostrar que rendibilitat i prudència no són termes excloents” va ressenyar.

Finalment, va valorar les aportacions efectuades pel Fons d’Educació i Promoció (FEP), que van aconseguir els 4 milions d’euros per al desenvolupament d’accions de caràcter cultural, promocional i de desenvolupament territorial en 2021, i les iniciatives solidàries, formatives i socials empreses per la Fundació Eurocaja Rural en benefici de persones amb discapacitat o col·lectius en situació d’exclusió, i accions encaminades a la recerca científica, l’impuls de la sostenibilitat en l’àmbit rural o la celebració d’esdeveniments de referència (‘Rural Summit Agro’, ‘Empuéblate’, ‘Digital Summit’, etc).

“Gràcies també a les institucions públiques, empreses, autònoms, cooperatives, sector primari i als nostres socis i clients per continuar sent part essencial d’aquest projecte. I al Consell Rector pel seu suport i per permetre que no siguem una entitat més. Per confiar en els qui som i en el que fem, sent fidels a les cèlebres paraules de Ciceró: “Ningú que confiï en si mateix enveja la virtut de l’altre”.

Intervenció Director General: estratègia de creixement rendible i recurrent impulsant un model de negoci innovador i eficient

Per part seva, el director general de Eurocaja Rural va analitzar amb detall l’activitat empresa per l’Entitat en un context macroeconòmic “convuls, caracteritzat per la gran incertesa i volatilitat”, va realitzar una revisió detallada del Balanç i el Compte de Resultats de l’exercici i va reflexionar sobre aspectes estratègics de la gestió escomesa.

En aquest últim apartat, va ressaltar “la professionalitat dels nostres equips, la flexibilitat dels mateixos o el coneixement del negoci en el qual operem” com a aspectes importants en l’adaptació de l’Entitat a l’entorn summament complex imperant.
Sobre el Pla d’Expansió, va indicar que “destaca per ser prudent i eficient. Prudent perquè ens situem en llocs en els quals identifiquem un clar dèficit en prestació de servei i per tant un potencial rendiment recurrent del nostre model de negoci. I eficient perquè la nostra estratègia representa un reduït impacte en la ràtio d’eficiència”, mentre que sobre la importància que Eurocaja Rural proporciona a la lluita contra l’exclusió financera i la despoblació del món rural va subratllar que “en l’actualitat ens mantenim com a única referència financera en 65 localitats des de les quals mantenim una oficina oberta plenament funcional. I pròximament hi haurà més. És rar el mes en què alguna entitat no confirma públicament nous tancaments que aprofundeixen en la ja clarament vigent exclusió financera. En Eurocaja Rural no pensem en absolut que aquesta sigui l’estratègia correcta. Vam estar, estem i estarem! Aquí no t’enviem al caixer!”.

Martín López va valorar l’important esforç realitzat per l’Entitat per a impulsar un model de negoci innovador i rendible, que va sumar en 2021 “més de 77 clients diaris (increment de 19.517 en un exercici)”. “Som una entitat financera autènticament omnicanal. Podem atendre els nostres socis i clients des de qualsevol de les nostres 417 oficines o des de la nostra potent banca digital o telefònica. Eurocaja Rural comptava amb 343.480 clients de banca electrònica al 31 de desembre de 2021 el que representa un increment excepcional del 11,93% respecte a l’exercici anterior”.

Igualment, va recalcar la xifra d’inversió creditícia (4.663 milions d’euros), l’actiu total aconseguit de 9.080 milions d’euros, la magnífica efectivitat en la gestió de la morositat (situada en el 1,72% i amb una ràtio de cobertura de saldos irregulars folgadament superior al 100%) i la xifra de capital CET1 de 533 milions d’euros (17,15%, a prudent distància del 11,63% requerit pel supervisor Banc d’Espanya), garanties de fortalesa, solvència i estabilitat.

De cara a futur, va apuntar la necessitat de concentrar els objectius en “el compliment de les expectatives i necessitats dels clients, la millora de la productivitat o la combinació adequada de rendibilitat i risc”, entre altres, i sempre tenint present la finalitat de l’Entitat: “És indubtable que la responsabilitat social primordial de Eurocaja Rural és la de ser una entitat cada vegada més eficient, dinàmica i integrada en la societat en la qual opera i exerceix la seva activitat”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací