Eurocaja Rural aprova els comptes de 2020 i destaca el compromís dels empleats

439

Actualitat Diària

L’Assemblea General de Eurocaja Rural ha aprovat aquest matí per unanimitat dels delegats presents a l’Auditori dels Serveis Centrals (àmplia participació xifrada en el 78,80% del capital social de l’Entitat), la gestió social, els Comptes Anuals i l’Informe de Gestió corresponents a l’exercici 2020, a més de fixar les línies mestres de la política general de la Caixa i establir les línies bàsiques sobre el destí i aplicació del Fons d’Educació i Promoció (FEP) per a l’exercici 2021, entre altres punts de l’ordre del dia.

Aquests comptes consolidats del Grup Econòmic Eurocaja Rural reflecteixen un resultat net de 34,9 milions d’euros, en un context fortament marcat per la recessió ocasionada per la pandèmia, un entorn altament competitiu i per la continuïtat dels tipus d’interès negatius a curt termini.

Pesi al prolongat període d’incertesa, Eurocaja Rural ha millorat la seva fortalesa, solidesa i solvència, gràcies a una estratègia basada en la gestió prudent i rigorosa que li ha reportat rendibilitat, augment del seu volum de negoci i un increment del nombre de clients.

Com el passat 2020, l’Assemblea General s’ha celebrat seguint les preceptives normes i recomanacions de les autoritats sanitàries quant al manteniment de distàncies, aforament o seguretat. De fet, s’han habilitat diverses dependències per a garantir la convenient distribució dels delegats assistents durant el desenvolupament de l’acte.

En les seves intervencions, tant el president com el director general, Javier López Martín i Víctor Manuel Martín López, respectivament, van subratllar l’enorme complexitat d’un exercici caracteritzat per les conseqüències econòmiques i socials provocades pel coronavirus, el seu impacte immediat i l’encara lenta evolució positiva de les polítiques d’estimulació aplicades. Malgrat aquest context, tots dos responsables van ressaltar els beneficis obtinguts per Eurocaja Rural en 2020, la recurrent línia positiva de resultats reeixits pesi al prolongat període d’incertesa, i la generació d’ocupació efectuada a conseqüència de l’obertura de noves oficines, exemplificant amb fets la seva lluita particular contra la despoblació i l’exclusió financera.

“En un moment tan delicat com l’actual és on veritablement es posen a prova les capacitats de les persones i les organitzacions per a adaptar-se, superar-se, reinventar-se i mantenir-se unides en la seva lluita contra l’adversitat. Hem aconseguit adaptar-nos al nou i complicat escenari creixent un any més, augmentant la inversió creditícia i generant més ocupació, atenent els requeriments de tot el nostre àmbit d’actuació, socis i clients, i impulsant múltiples iniciatives transformadores i amb rellevant impacte social a través del nostre programa ‘Solucions’, amb el qual estem fent front amb fermesa i determinació a les conseqüències generades per la Covid-19”, va recalcar el president de Eurocaja Rural.

Igualment, tots dos responsables van agrair l’esforç i admirable labor dels professionals de Eurocaja Rural, perquè “des del minut un van romandre en els seus llocs de treball, amb totes les oficines plenament operatives, ratificant el fet consumat que aquesta entitat és una autèntica referència en el sector no sols per la gestió que duu a terme, sinó també per les persones que formen part d’aquesta”, i van dedicar paraules de consol i suport als qui han perdut un ser estimat durant la pandèmia, transmetent finalment un reconeixement públic a tots els que continuen sacrificant-se dia a dia pels altres: “xarxa sanitària, Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Exèrcit, bombers… tots els que tenen vocació de servir i protegir el proïsme com a principi de la seva activitat”.

Informe President: Eurocaja Rural, entitat compromesa que ofereix ajuda i solucions durant la pandèmia

El president de Eurocaja Rural va obrir l’ordre del dia amb la lectura del seu preceptiu informe en el qual va al·ludir als objectius i reptes complerts “malgrat els greus efectes causats per la COVID-19. Un exercici difícil per a tots, però que la nostra entitat va afrontar amb dedicació, compromís actiu i esperit responsable per a combatre la pandèmia i continuar atenent les necessitats de tot l’àmbit d’actuació on opera”.

López Martín va apuntar com a raons del creixement i consolidació de la Caixa al compliment d’una “estratègia ferma i decidida, i a una gestió prudent i rigorosa”, i va recalcar com a fet diferencial també la vocació de servei, proximitat i responsabilitat que caracteritzen a la Caixa, com s’observa en l’obertura de noves oficines en 2020 i situades en el Llevant (Mutxamel, Cocentaina, Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Rafelbunyol) o Madrid (Griñón). “Amb elles superàvem ja les 400, dinamitzant el territori, generant ocupació, fent front a l’exclusió financera i la despoblació, així com proporcionant servei i suport financer. Som pràcticament al mig centenar de localitats l’única entitat financera present. Tot això en un entorn molt competitiu i de reformes constants en el sector, fet que reafirma la nostra responsabilitat per oferir serveis financers essencials a la ‘Espanya buidada’”

A més, va mostrar la seva satisfacció perquè “n aquest convuls exercici 2020, és un orgull haver pogut vincular Eurocaja Rural amb els termes ‘ajuda’ i ‘solucions’. Perquè hem intensificat encara més els projectes d’ajuda social i de lluita contra la COVID-19 a través de la nostra Fundació amb una assignació pressupostària anual, sumant totes les partides i conceptes, que va superar els 500.000 euros. Una de les majors aportacions privades per al desenvolupament social de la regió. I a això hem sumat tot un conjunt de múltiples mesures econòmiques per a pal·liar els efectes del coronavirus, recolzant al teixit econòmic, a les Administracions Públiques i atenent els requeriments de tot el nostre àmbit d’actuació”.

Finalment, va valorar les aportacions i suports de tota mena efectuades pel Fons d’Educació i Promoció (FEP), xifrades en 3,8 milions d’euros, que han contribuït igualment a la cohesió territorial i social, potenciant l’entorn rural, el desenvolupament i benestar de les persones, així com els més de 170.000 euros destinats a la recerca científica o a l’assistència sanitària als col·lectius més vulnerables a través dels programes ‘WORKIN’ i ‘Ajudes Socials Enfront del Covid-19’, promogudes des de la Fundació Eurocaja Rural.

“I tan important és el fons com la forma. Perquè ho hem fet sense perdre la nostra essència, portant amb orgull els nostres principis i valors com a entitat d’economia social, amb un model propi de banca de proximitat que té en el seu epicentre a les persones, i que persegueix, amb sensibilitat i implicació activa el desenvolupament sostenible social, econòmic i mediambiental del nostre territori”, va concloure.

Informe DG: any excepcional d’una entitat cada dia més fort i solguda

Per part seva, el director general de Eurocaja Rural va realitzar una detallada anàlisi de l’exercici 2020, que va qualificar com a “excepcional” per la situació social i sanitària viscuda, per la dificultat que suposa planificar en aquest context i per la complicació en l’adaptació de l’activitat de l’entitat davant un escenari tan complex.

Malgrat això, Víctor Manuel Martín López va definir el tancament del balanç i comptes anuals com a “excel·lents” gràcies “a l’adaptació, compromís i involucració de tota la plantilla, que ens va permetre maniobrar amb tremenda agilitat, mantenint el 100% de la nostra xarxa d’oficines obertes en tot moment, garantint la màxima seguretat sanitària per a empleats i usuaris”. En aquest sentit, va fer un reconeixement i agraïment públic a la plantilla de Eurocaja Rural, “que ha funcionat com un bloc unit, fent front amb absoluta enteresa i professionalitat a una situació tan excepcional”.

El director general va ressaltar l’evolució progressiva durant l’any dels marges d’acord amb el creixement i desenvolupament de l’entitat. “Si ja l’exercici 2019 va ser rècord en molts epígrafs, el 2020 ho va tornar a ser, permetent-nos donar suport les necessitats dels nostres socis i clients. També s’ha incrementat la implantació del nostre reeixit model de negoci en poblacions en les quals fins ara no érem presents. Això ens ha portat a un constant creixement de negoci i clients tant en les nostres àrees considerades més tradicionals d’implantació com en les més recents”.

Respecte als comptes anuals de l’exercici, va detallar diversos aspectes al seu judici fonamentals, com la cerca de recurrència en les principals línies de generació d’ingressos, “la qual cosa redunda sens dubte en un compte de resultats sòlida, estable i amb visibilitat de cara al futur”; el marge brut de l’exercici, que va escalar fins als 131 milions d’euros, “la qual cosa suposa un creixement del 4% respecte al de l’any precedent”; l’evolució del marge net fins als 56 milions d’euros, amb un augment del 9,80% respecte a 2019; l’estructura funcional tremendament eficient de l’entitat en termes de cost “fins al punt que el ràtio d’eficiència mostra millores interanuals de 240 punts bàsics, situant-se al tancament en el 57,05%” o la reducció del resultat net de l’exercici del 7,89% fins als 35 milions d’euros “producte de l’anticipació, de potencials circumstàncies adverses de caràcter intern o sistèmic, com és la pròpia pandemia2.

Martín López va subratllar, igualment, la xifra d’inversió creditícia consolidada de 4.187 milions d’euros a tancament de l’exercici, “un creixement que representa el 7,05%, respecte a l’exercici precedent (276 milions d’euros)”, i la concessió de 20.347 operacions (2.300 d’elles sent noves operacions concedides amb la modalitat d’aval de l’ICO, dins del programa de suport estatal a l’economia productiva) per un import total de 1.285 milions d’euros.

Sobre el procés de gestió del risc de crèdit de la cartera viva, així com de la nova producció, va apuntar que “continua sent exquisit, havent-nos permès reduir el ràtio de morositat en 21 punts bàsics fins al 2,04%, situant-nos clarament molt per sota de la mitjana sectorial. També, com és habitual, mantenim ràtios de cobertura del saldo dubtós clarament per sobre dels mínims reguladors, en aquest cas les provisions per deterioracions de la inversió creditícia ascendeixen al 129,74% del saldo dubtós. Fa ja bastants exercicis que l’entitat va començar a construir un esquema de fons per perdudes esperades de caràcter voluntari, que ens permeten visualitzar el futur amb serenitat i assossec, garantint solvència i tranquil·litat als nostres socis, clients i empleats”.

Respecte al total actiu de l’entitat, va indicar que Eurocaja Rural va tancar l’exercici amb 8.761 milions d’euros, un increment anual del 10.61% xifratge en 840 milions d’euros. Pel costat dels recursos gestionats de clients, aquests van ascendir a 6.222 milions d’euros, amb un increment anual de 387 milions d’euros, ressaltant en aquest apartat els més de 454.000 clients que posseeix l’entitat.

Finalment, va revelar que els recursos propis computables van ascendir a 506 milions d’euros, després d’un exercici en el qual s’han incorporat als mateixos 31 milions, “la qual cosa ens va permetre tancar l’any amb un ràtio de CET1 del 16,47%, clarament per sobre dels mínims reguladors del 11,63% establerts per Banc d’Espanya a l’entitat per a 2020 i 2021. Continuarem treballant intensament en aquesta línia del balanç i cobrirem amb folgança i anticipació els pròxims requeriments sectorials de MREL, com ens agrada fer en aquesta casa sempre”.

“La desfavorable situació actual arriba en un moment de fortalesa financera i consolidació de balanç i compte de resultats. En el passat hem treballat bé, amb professionalitat i constància. No obstant això, els garanteixo que la situació actual no ens agafarà desprevinguts. Continuarem tirant formigó armat als fonaments de l’entitat dia a dia, per a fer-la cada vegada més fort i inalterable, que no insensible, als vaivens de la nostra economia” va concloure.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací