El TSJ admet a tràmit el recurs de Ashocas contra el decret del Consell de tancar l’hostaleria

625

Actualitat Diària

El Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana ha admès a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat per l’Associació d’Hostalers de Castelló (Ashocas)

Així ho expressa l’acte emès pel tribunal, i remès a l’associació:

«Acord: Admetre a a tràmit el recurs contenciós administratiu interposat per Associació d’Hostalers de Castelló (Ashocas) contra resolució de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública de 19-01-2021, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària Covid-19, sense perjudici del que resulti de l’expedient administratiu.

Tenir per personat i part al Procurador D./Dña… en nom i representació d’Associació d’Hostalers de Castelló (Ashocas) havent d’entendre’s amb ell la present i successives diligències i trasllats. – Reclami’s l’expedient administratiu, lliurant-se a aquest efecte atenta comunicació, interessant es faci saber al Cap de la Dependència en què obra aquell que la remissió es verificarà conforme al previngut en l’article 48 de la vigent Llei del Contenciós Administratiu; emplaçant a la Corporació demandada, conforme determina l’art. 50.

De conformitat amb el que es disposa en l’art. 49 de la Llei 29/1998 de 13 de Julio Reguladora de la Jurisdicció Contenciós administrativa dirigeixi’s ofici a l’Administració demandada, al temps de reclamar-se l’expedient perquè procedeixi a notificar la resolució en què s’acordi la remissió a aquesta Sala, i emplaçar als interessats en l’expedient administratiu, i perquè puguin personar-se en actuacions en el termini de nou dies si al seu dret convé, en qualitat de demandats, fent-li saber que deuran con1parecer en la forma establerta en els arts. 23.2 i 23.3, de la Llei d’aquesta Jurisdicció; i verificats aquests tràmits es procedeixi a la remissió del mateix a aquesta Sala».

Dit això, Una cosa ja és segura, i és que el TSJ entrarà en el fons de l’assumpte, sobre el qual pot pronunciar-se ràpid o tarda. Falta per saber si, a més, dictarà mesures cautelars que permetin obrir bars i restaurants en tant s’analitza el fons de l’assumpte, tal com havien sol·licitat també els hostalers. El TSJ va rebutjar pronunciar-se per les mesures cautelarísimas, sense consultar primer amb l’Administració Valenciana. Però transcorregut els dos dies de termini donats a l’administració pot passar que si que s’aprovin les mesures cautelars, o que no es prenguin i el recurs contenciós administratiu segueixi el seu curs.

També cal parar-se a pensar en les conseqüències del recurs a mitjà i llarg termini. Perquè el Tribunal pot justificar les restriccions de l’administració si té proves objectives que els contagis es produïen en aquests negocis, o pot donar-li la raó al Consell per haver aplicat les restriccions.

En l’hipotètic cas que el TSJ de la raó als empresaris sobre la injustícia de tancar-los els seus negocis, les conseqüències econòmiques poden ser molt dures perquè els empresaris podrien demandar i demanar una compensació pel lucre que no han generat durant aquestes restriccions.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací