El Govern de Castelló presentarà una nova ordenança de regulació del soroll per a tot en el pròxim Ple

La normativa proposta s'estructura en una exposició de motius; nou títols que s'articulen a través de 58 articles

1156
AcutalitatDiària

El ple de l’Ajuntament de Castelló debatrà en la seua pròxima sessió plenària, que se celebrarà el dijous 29 de març, la nova ordenança de regulació del soroll per a tot el terme municipal. La normativa proposta s’estructura en una exposició de motius; nou títols que s’articulen a través de 58 articles; disposicions addicionals; disposició transitòria; disposició derogatòria; disposició final i annexos.

Els àmbits d’aplicació inclouen edificacions; activitats industrials, comercials i de servei; activitats subjectes a legislació vigent en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics; treballs en via pública i en l’edificació que produïsquen sorolls; sistemes d’avís acústic; mitjans de transport, circulació de vehicles a motor i ciclomotors i comportament ciutadà.
La primera ordenança d’aquest tipus amb què va explicar l’Ajuntament de Castelló va ser la de Sorolls i Vibracions es remunta al 25 de març de 1986, que va ser substituïda per l’Ordenança de Protecció Contra la Contaminació Acústica aprovada el 28 d’octubre de 2010, que quedarà derogada en cas d’aprovar-se la nova ordenança. Diversos canvis normatius han motivat la necessitat d’elaborar una nova normativa municipal. En cas d’aprovar-se provisionalment en el pròxim ple, s’obrirà un procés d’exposició pública durant el qual es podran presentar al·legacions.

La nova ordenança proposa determinar els valores límits per a soroll i vibracions conforme a la llei estatal, completar aqueixos valors en cas que siga necessari amb els establits en la normativa autonòmica, prenent sempre com a referència els nivells de recepció més restrictius, i ajustar-se a les tres franges horàries que fixa la normativa europea (Directiva 2002/49/CE, traslladada per Llei 37/2003 de 17 de novembre del Soroll).

Així, la franja horària diürna anirà de 7:00 a 19:00; la vespertina, de 19:00 a 23:00 i la nocturna de 23:00 a 7:00. Els valores límit d’immissió de soroll en ambient exterior s’establiran en funció d’aquestes franges horàries i dels usos dominants de l’entorn, que es fixen en: sanitari, docent i cultural; residencial; terciari, recreatiu i d’espectacles i, finalment, industrial.

Quant a algunes de les novetats que s’introdueixen, destaca la diferenciació entre ambientació musical i l’amenització musical; la simplificació dels procediments administratius per a facilitar les tramitacions garantint el complint dels estàndards de qualitat acústica; la regulació d’esdeveniments i actuacions a l’aire lliure en funció de si s’utilitzen equips amplificats o no; l’establiment d’un protocol d’autocontrol més realista per a les situacions que disposen d’amplificació i la inclusió de situacions especials, com els espectacles pirotècnics; la cavalcada de reis; les rondes de maig; els actes de Magdalena i Sant Pere; Sant Joan; la fira d’atraccions, etcètera.
A més, es contempla creació d’una Comissió de Seguiment per al Control de la Contaminació Acústica optant per una comissió més simple i funcional. Cal destacar també que per a la redacció de la nova ordenança s’han mantingut reunions i traslladat consultes a la Policia Local, a laboratoris acústics, instal·ladors i mantenedors de limitadors i també es va traslladar l’esborrany al Grup d’Ordenances i Reglaments del Consell Municipal de Participació Ciutadana, una reunió en la qual hi havia representants d’entitats com Castelló sense Soroll o la Federació d’Associacions Ciutadanes.

 

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací