El Govern central amplia les pròrrogues obligatòries o tàcites dels contractes de lloguer

448

Actualitat Diària

El Consell de Ministres ha aprovat, en la seva reunió d’avui, un Reial decret llei
que recull l’extensió de determinades mesures de “escutsocial” dels arrendataris d’habitatge en situació de vulnerabilitat, que van ser incloses en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

D’aquesta manera, amb l’aprovació d’aquest Reial decret llei, s’amplia fins al pròxim 9 de maig de 2021, data de finalització de l’actual estat d’alarma declarat per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre i prorrogat per Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, laposibilidad de sol·licitar la moratòria o condonació parcial de la renda, quan l’arrendador sigui una gran forquilla o entitat pública, en els termes establerts en el referit Reial decret llei 11/2020, a fi de atendre a determinades situacions de vulnerabilitat que
puguin produir-se més enllà del 31 de gener, actual data de finalització del referit termini.
Tot això a conseqüència de la situació derivada de l’evolució de la pandèmia, i tractant-se d’una mesura que no afecta petits propietaris d’habitatge.

A més, el nou Reial decret llei amplia fins a aquesta mateixa data del 9 de maig de 2021 els contractes d’arrendament d’habitatge quepoden acollir-se a la pròrroga extraordinària de sis mesos, en els mateixos termes i condicions del contracte en vigor, sempre que no
s’hagués arribat a un acord diferent entre les parts i que el propietari, persona física, no hagués comunicat la necessitat de l’habitatge per a si, en compliment dels terminis i condicions establerts en l’article 9.3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

Mesures de caràcter urgent

Es tracta de mesures de caràcter urgent, necessàries per a respondre a la situació de les llars en situació de vulnerabilitat en el context de l’evolució de la pandèmia, que se sumen a les mesures de caràcter estructural que s’estan duent a terme en matèria d’habitatge
per Mitma.

Entre aquestes mesures, encaminades a reforçar l’exercici del dret a un habitatge digne i adequat, cal citar el desenvolupament d’una legislació estatal en matèria d’habitatge per primera vegada en l’etapa democràtica, les diferents mesures dutes a terme per a afavorir
una major oferta d’habitatge a preus assequibles, que s’han concretat en diferents acords amb diferents Administracions territorials per a incrementar el parc social d’habitatge, així com les actuacions encaminades a la rehabilitació i millora del parc d’habitatge,
sustentat tot això en un increment sense precedents de la inversió pressupostària en aquest exercici 2021.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací