El deute de la Comunitat Valenciana es redueix en 326 milions durant el tercer trimestre de l’any

466

Actualitat Diària

El deute de la Comunitat Valenciana s’ha reduït durant el tercer trimestre de l’any a 326 milions d’euros, segons es desprèn de les dades sobre l’evolució de l’endeutament de les comunitats autònomes fets públics avui pel Banc d’Espanya a través del seu web.

Ateses aquestes xifres, a 30 de setembre de 2020 el deute de la Comunitat Valenciana se situa en 49.651 milions, enfront dels 49.977 milions del tancament del segon trimestre.

La variació de l’endeutament ve motivada per la important injecció de liquiditat que va entrar al juliol per la liquidació del sistema de finançament del 2018 (1.825 milions). Aquest fet va permetre que es disminuïssin les necessitats financeres de Tresoreria i, per tant, que la Generalitat reduís el seu deute a curt termini.

No obstant això, cal tenir en compte que aquesta és una reducció conjuntural que no es veurà reflectida en el saldo de deute al tancament de l’exercici 2020, una vegada que es rebi en el quart trimestre el FLA per l’objectiu de dèficit del 2020 i el 25% restant de l’excés de dèficit de 2019.

L’infrafinançament explica el 46% del deute valencià

“Mentre no disposem d’un sistema de finançament que atengui els principis de suficiència i equitat, la Comunitat Valenciana es veurà forçada a incórrer en més deute i dèficit per a mantenir el nivell dels serveis públics fonamentals que presta als ciutadans” ha apuntat sobre aquest tema el director general de finançament, Juan Pérez, qui ha assenyalat que el Consell “no deixarà de finançar els serveis públics essencials dels valencians i valencianes”. “No tenim un problema de despesa, sinó de falta d’ingressos”, ha reiterat.

En aquest sentit, ha recordat que l’infrafinançament explica avui dia el 46% del deute registrat per la Comunitat Valenciana des de 2002 i, si tenim en compte l’infrafinançament històric previ a aquesta data, la xifra ascendiria al 73%, la qual cosa representa més de 35.400 milions.

El 27% de l’increment deriva de l’etapa anterior

Una vegada comptabilitzats les dades de deute corresponents a setembre de 2020 i comparats amb els corresponents a juny de 2015 es comprova com durant el Govern del Botànic el deute de la Comunitat Valenciana ha crescut en 9.587 milions d’euros. No obstant això, cal destacar que d’aquesta quantitat, el 27% (2.589 milions d’euros) correspon a dèficit de l’etapa anterior o deriva de decisions adoptades per l’anterior govern.

Entre aquestes actuacions de l’etapa anterior que han comportat un increment del deute en l’etapa del Govern del Botànic cal destacar els 1.468 milions d’euros de deute que van arribar via préstecs del FLA dirigits a cobrir la desviació del dèficit de 2014 i exercicis anteriors.

A més, també deriva de decisions anteriors a juny de 2015 els 200 milions compromesos per a salvar la SGR (Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana) o els 107 milions de deute destinat a atendre el pagament d’obres que van ser realitzades entre 2005 i 2008 i que van ser finançades mitjançant el denominat mètode alemany. És imputable també a decisions de l’anterior govern la meitat de la desviació del dèficit de tot 2015, any en què es va produir el canvi de legislatura.

D’altra banda, l’import del deute de la Comunitat en el tercer trimestre de 2020 suposa un increment de 1.211 milions respecte a la xifra de 31 de desembre de 2019 (48.440 milions d’euros).

Aquest increment obeeix, en la seva major part, a les disposicions de FLA rebudes en 2020 que ascendeixen a un total de 1.627 milions. Aquesta quantitat s’ha destinat a finançar el 75% de la desviació de l’objectiu de dèficit de 2019 (1.559 milions) i les liquidacions negatives del sistema de finançament (68 milions d’euros).

La Comunitat Valenciana tenia arracada de rebre a 30 de setembre finançament del FLA per un import de 567 milions pel 25% restant de la desviació del dèficit del 2019 i altres 204 milions pel finançament de l’objectiu de dèficit de l’any 2020 xifrant en el 0,2% del PIB.

Addicionalment s’ha produït una reducció temporal en el saldo de les operacions de deute de curt termini de Tresoreria que han permès que l’increment de deute en el 2020 sigui de 1.211 milions d’euros, que és inferior al desemborsament net d’operacions del FLA de 1.627 milions d’euros que financen el dèficit.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací