El Consell estableix les mesures per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics

1075

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha establit, per a l’any 2020, les mesures que afecten els assentaments apícoles amb la finalitat de limitar la pol·linització creuada entre les plantacions de cítrics.

L’objectiu és compatibilitzar l’activitat citrícola amb l’apícola, de manera que tots dos sectors puguen mantindre la seua activitat respectant els interessos de tots dos col·lectius,

Concretament, es tracta d’ordenar la producció citrícola i l’apicultura. La Generalitat té la potestat de fixar una distància mínima preventiva exclosa de l’autorització d’assentament de ruscos respecte de les plantacions de cítrics en aquelles àrees i termes municipals en les quals existisca risc de pol·linització creuada, i limitat, únicament, al període de floració.

L’acord estableix la prohibició de l’assentament de ruscos a menys de quatre quilòmetres de les plantacions de cítrics.

Aquesta prohibició es mantindrà durant l’època de floració dels cítrics, que es calcula d’acord amb els registres actuals de temperatura i les condicions previstes per a la primavera. Per a enguany ha quedat fixada del 25 de març al 31 de maig.

Les mesures establides pel Consell en el marc d’aquest acord també contemplen, entre altres, l’obligatorietat que totes les explotacions apícoles, situades en el territori de la Comunitat Valenciana, complisquen el programa sanitari mínim que estableix el Pla Annual Zoosanitari de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, es considera indispensable que tots els assentaments apícoles estiguen dotats de punts d’aigua per a atendre les necessitats fisiològiques de les abelles.

Respecte a l’ús de productes fitosanitaris per part dels agricultors, aquests hauran de respectar, de manera escrupolosa, la legislació, de manera que s’utilitzen productes innocus per a les abelles aplicant-los en hores en les quals les aquestes no realitzen el pecoreo i donant protagonisme a la figura de l’assessor en gestió integrada de plagues.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací