El Consell aprova el decret que donarà estabilitat a les plantilles dels serveis socials municipals

574

Actualitat Diària 

El Consell ha aprovat el decret que donarà estabilitat a les plantilles de professionals dels serveis socials municipals a través de l’instrument del contracte programa, que permetrà la col·laboració financera entre la Generalitat, diputacions provincials i entitats locals de la Comunitat Valenciana per a afavorir el manteniment i la continuïtat d’al voltant de 2.500 llocs de treball.

Es tracta del decret que regula la coordinació interadministrativa, la col·laboració financera en matèria de serveis socials i la coordinació en els equips professionals dels serveis socials d’atenció primària.

Tal com estableix el decret, a través del contracte programa s’ordenaran els sistemes de finançament del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials amb convenis interadministratius, que regularan les relacions financeres i jurídiques i els compromisos i obligacions de les parts.

Aquests convenis tindran un caràcter pluriennal, amb una duració de 4 anys, enfront del finançament anual actual, la qual cosa donarà estabilitat financera a les entitats locals i laboral a les plantilles de professionals i, per tant, garantirà la qualitat del servei.

Tant la Generalitat, com els ajuntaments i les diputacions utilitzaran el mateix instrument de col·laboració financera, la qual cosa facilitarà, d’aquesta manera, el finançament del sistema públic de serveis socials.

Es calcula que aquesta mesura podrà garantir l’estabilitat de 2.500 llocs de treball en les plantilles dels equips d’atenció primària i de centres i recursos municipals.

Es tracta d’al voltant de 1.955 professionals dels equips d’atenció primària de les entitats locals de tota la Comunitat Valenciana; 193 de la Xarxa d’Agents d’Igualtat i 352 professionals que treballen en l’atenció a la infància i adolescència.

Òrgan de col·laboració

El decret que aprova el Consell servirà d’instrument i/o mitjà de coordinació entre les tres administracions amb l’objectiu de generar un espai de participació i una acció coordinada per totes les parts en matèria de serveis socials, amb la formulació de propostes de funcionament i millora de la qualitat del sistema; l’intercanvi d’informació i la creació de comissions tècniques per a la realització d’estudis i planificació en matèries concretes.

Per a facilitar el diàleg i el consens entre la Generalitat, diputacions i corporacions locals, es comptarà amb representants de les tres administracions en l’òrgan de col·laboració i coordinació interadministrativa.

En representació de la Generalitat formaran part la consellera o conseller competent en matèria de serveis socials, que actuarà com a presidenta o president; la secretària o secretari autonòmic competent en Planificació i Organització del Sistema, que actuarà com a vicepresidenta o vicepresident, i la directora o director general competent en Gestió i Organització del sistema, que actuarà com a secretària o secretari.

D’altra banda i en representació de les entitats locals, formaran part una persona representant de cada diputació provincial, una persona representant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i per les corporacions locals seran representants les persones responsables polítiques amb competències en matèria de serveis socials distribuïdes segons la seua població.

Equips professionals

Finalment, el decret també regula la coordinació en els equips professionals de serveis socials d’Atenció Primària de caràcter bàsic, mitjançant el desenvolupament de la figura professional de direcció i les seues funcions i de les funcions de professionals de serveis socials. Així mateix, i per a coordinador tot això, es formaran comissions de coordinació tècnica.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací