El Consell destina cinc milions d’euros en ajudes per a habitatge per a ajudar a col·lectius vulnerables

908

La quantia podrà ser, d’una banda, de fins a 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d’ocupació de l’immoble

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha aprovat un decret que estableix la concessió d’ajudes, per valor de cinc milions d’euros, a entitats locals perquè faciliten una solució habitacional immediata a víctimes de violència de gènere, persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, sense llar i col·lectius especialment vulnerables afectats, directa o indirectament, per la pandèmia de la Covid-19 dins del territori de la Comunitat Valenciana.

L’impacte que està tenint aquesta situació d’excepcionalitat obliga al fet que les administracions públiques adopten, amb la màxima celeritat, mesures que tendisquen a pal·liar els efectes que estan patint els ciutadans.

El decret indica que les entitats locals, a través dels serveis socials d’ajuntaments i mancomunitats, seran les encarregades de gestionar les ajudes i assumiran la responsabilitat de dotar d’un allotjament o una solució habitacional a les persones incloses en algun d’aquests col·lectius.

La quantia total de l’ajuda es desglossa en dos conceptes: a) fins a un 10% de l’import total per a posar a la disposició de les persones incloses en els col·lectius vulnerables un allotjament o solució habitacional immediata; b) fins a un 90% de l’import total per a la concessió d’ajudes directes per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries.

La quantia de l’ajuda podrà ser, d’una banda, de fins a 600 euros al mes i fins al 100% de la renda o preu d’ocupació de l’immoble. En casos degudament justificats, podrà aconseguir fins a 900 euros mensuals. D’altra banda, podrà aconseguir els 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, comunitat i subministraments bàsics amb el límit del 100% d’aquests.

Les ajudes es concedeixen per termini d’un any, prorrogable, si escau, anualment, fins a aconseguir el límit de cinc anys, sempre que es mantinguen les condicions que van determinar el seu atorgament i existisca consignació pressupostària.

A més, es concedeixen en règim de concessió directa, amb la sola acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, del desnonament o llançament, imminent o ja realitzat de l’habitatge habitual, de ser persona sense llar o especialment vulnerable.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací