Educació proposa que les oposicions ajornades per la COVID-19 s’inicien en març de 2021

623

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha presentat en la Mesa Sectorial d’Educació una proposta de calendari de les oposicions docents a Secundària i altres cossos ajornades en 2020 per la COVID-19. Cal recordar que aquestes oposicions ofereixen 3.575 places docents de lliure accés de Secundària i altres cossos.

En aquest esborrany de calendari es proposa que la prova teòrica comence el dissabte 27 de març de 2021 i al llarg de tres mesos es realitzen la resta de fases. Així, la prova pràctica es faria a partir del 24 d’abril fins que acabe el procés d’oposició durant el mes de juny i la posterior presentació de mèrits per part dels aspirants que han superat les diferents proves. Cal recordar que la nota final és el resultat de ponderar en un 60 % la fase d’oposició i un 40 % els mèrits.

Aquesta mesura es proposa per assegurar el màxim possible la celebració d’aquestes oposicions, que ja van haver de ser ajornades en 2020 pels efectes de la pandèmia: «D’aquesta manera, ampliant en el temps la convocatòria, si l’evolució de la COVID requerira alguna readaptació de calendari tindríem capacitat per a donar solució a hipotètics contextos que ens obligaren a reprogramar, ja que el nostre màxim objectiu és poder assegurar la celebració d’aquesta convocatòria d’oposicions després d’haver-la hagut d’ajornar en 2020 per la COVID», ha assegurat la directora general de Personal Docent, Lina Herranz i ha continuat: «No és el mateix marcar un calendari de celebració de tres setmanes que de tres mesos. En tres setmanes, si l’evolució de la COVID obligara a emprendre canvis, no podríem reaccionar per a recalendaritzar el que calguera, amb tres mesos sí i per això volem donar el màxim de garanties a les persones aspirants».

A part d’allargar en el temps el procés de les proves, Educació es compromet a augmentar el nombre de tribunals avaluadors, per la qual cosa cada tribunal avaluarà menys aspirants. A més, també es proposa augmentar les diferents seus per a realitzar les proves i això comportarà menys aspirants per seu i, per tant, permetrà garantir les distàncies de seguretat i totes les mesures d’higiene necessàries per a garantir la realització de les proves.

Segons Herranz: «Amb la proposta d’un calendari més ampliat per a realitzar les proves i avaluar-les amb garanties, l’augment de tribunals, la baixada de ràtio d’aspirants per tribunal i l’augment del nombre de seus plantegem un marc que dóna moltes més opcions a poder celebrar aquesta important convocatòria».

Es preveuen uns 20.000 aspirants a les oposicions de Secundària i altres cossos de 2021, per això se superaran els 348 tribunals de les oposicions de 2019, en què per a un nombre semblant de places convocades es mobilitzaren 1.740 docents examinadors titulars i 1.740 de suplents, que van arribar a una ràtio per sota dels 60 aspirants per tribunal.

3.575 places de lliure accés

En la convocatòria que es reprén per a 2021 es trauen de nou a concurs-oposició 3.575 de lliure accés. D’aquestes, 2.771 corresponen a 30 especialitats del cos de professorat d’Ensenyament Secundari. Dins d’aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc d’aquestes concentren més de la meitat de les places (el 54,3 %). Són, per aquest ordre: Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglés (253 places) i Geografia i Història (230 places).

Tot seguit hi ha cinc especialitats que convoquen cent o més places cadascuna: Física i Química (157), Informàtica (150), Biologia i Geologia (110), Orientació Educativa (110) i Educació Física (100).

Les 20 especialitats restants que convoquen places del cos del professorat d’Ensenyament Secundari, per ordre descendent de llocs oferits, són: Economia (70), Dibuix (60); Francés, Música i Tecnologia, cadascuna amb 50 places; Filosofia i Formació i Orientació Laboral (FOL), les dues amb 40 llocs; Intervenció Sociocomunitària i Administració d’Empreses, cadascuna amb 30.

A continuació, hi ha quatre especialitats que ofereixen 25 places cadascuna: Organització i Processos de Manteniment de Vehicles, Assessoria i Processos d’Imatge Personal, Processos de Producció Agrària, i Sistemes Electrotècnics i Automàtics.

A més, s’ofereixen 21 places d’Organització i Gestió Comercial. Tant per a Llatí com per a l’especialitat d’Organització i Projectes de Sistemes Energètics es convoquen 20 places i 15 per a Processos Sanitaris. Tanquen la relació dues especialitats amb 8 places cadascuna: Hostaleria i Turisme i Processos i Mitjans de Comunicació.

En el cos de professorat tècnic d’FP es convoquen pel torn lliure 583 places de 18 especialitats. Les tres més nombroses són Sistemes d’Aplicacions Informàtiques, amb 69 llocs; Operacions i Equips de Producció Agrària, amb 50 places, i Mecanització i Manteniment de Màquines, amb 48 vacants.

Les altres 15 especialitats que convoquen places de professorat tècnic d’FP, per ordre descendent de llocs oferits, són: Processos de Gestió Administrativa (45), Instal·lacions Electrotècniques (40), Serveis a la Comunitat (40), Procediments Sanitaris i Assistencials (35), Cuina i Pastisseria (34), Processos Comercials (34), Manteniment de Vehicles (32), Perruqueria (31), Equips Electrònics (25), Serveis de Restauració (21), Tècniques i Procediments d’Imatge i So (20), Estètica (17), Instal·lació i Manteniments d’Equips Tèrmics i de Fluids (17), Patronatge i Confecció (15) i Laboratori (10).

El cos de professorat d’escoles oficials d’idiomes (EOI) està present en la convocatòria amb 60 places d’ingrés lliure: 50 d’Anglés i 10 de Valencià.

Es llancen també al concurs d’oposició 33 places de sis especialitats del cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques. Més de la meitat d’aquestes són de Repertori amb Piano per a Instruments (13) i de Composició i Repertori amb Piano per a Veu, cadascuna d’aquestes dues últimes especialitats amb sis llocs.

També es convoquen tres càtedres tant per a l’especialitat de Dansa Clàssica com la de Dansa Contemporània, junt amb altres dues més de Ciències de la Salut Aplicades a la Dansa.

En el cos de professorat de Música i Arts Escèniques es convoquen 41 places de 5 especialitats i més de la meitat d’aquestes són de Piano (22 llocs). La resta són: 7 de Llenguatge Musical, 5 de Guitarra, 5 de Dansa Espanyola i 2 de Dansa Clàssica.

Al cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny s’han assignat 87 places repartides en 12 especialitats. Les tres amb més llocs són: Dibuix Artístic i Color (13), Disseny Gràfic (13) i Disseny d’Interiors (10).

Les altres 9 especialitats d’aquest últim cos que ofereixen places són, per ordre descendent en nombre de llocs: 9 d’Organització Industrial i Legislació, 7 de Fotografia, 7 de Mitjans Informàtics, 6 de Ceràmica, 6 de Mitjans Audiovisuals, 5 de Materials i Tecnologia: Ceràmica i Vidre, 5 de Disseny de Moda, 4 de Materials i Tecnologia: Disseny, i 2 de Disseny i Producte.

En cadascun d’aquests sis cossos hi ha una reserva del 7 % de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per tant, de les 3.575 places del torn d’ingrés, se’n reserven 250.

 

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací