Educació destina 73,4 milions d’euros per a les beques de menjador del pròxim curs escolar

700

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’ la convocatòria de les beques de menjador escolar als centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2020-2021.

El termini per a presentar les sol·licituds serà del 6 al 29 de juliol. El document de la convocatòria d’aquestes beques es pot consultar en l’enllaç següent: consultar ací.

Educació destinarà un total de 73.425.000 euros per a aquestes ajudes, la qual cosa suposa un augment de vora 1 milió d’euros respecte al curs anterior. Aquestes ajudes permeten sufragar durant el curs 2020-2021 el total o una part del cost del servei de menjador escolar de l’alumnat escolaritzat en centres educatius sostinguts amb fons públics.

En els últims anys, el pressupost per a les beques de menjador ha augmentat de manera progressiva des del curs 2015-2016, en què el pressupost estava fixat en 52 milions d’euros. Des del curs 2018-2019 s’han superat en totes les convocatòries els 70 milions d’euros assignats per a aquestes beques.

Així, durant aquests anys l’augment d’alumnat beneficiari s’ha incrementat dels 95.000 de 2015-2016 als 140.942 xiquets i xiquetes beneficiaris del curs que acaba de finalitzar.

Balanç d’alumnat beneficiari del curs 2019-2020

La Conselleria d’Educació havia estimat una xifra de 139.000 beneficiaris de la beca de menjador a l’inici del curs que ara ha finalitzat i el resultat final ha estat de 140.942 alumnes beneficiaris.

Per comarques, a les d’Alacant s’han comptabilitzat 52.167 beneficiaris, a les comarques de Castelló hi ha hagut 15.235 beneficiaris i a les comarques de València 73.540 alumnes s’han beneficiat de la beca menjador.

Tramitació de la beca de menjador

Per segon any, les famílies que tenen accés al ‘Web Família’, i que ja van demanar les beques de menjador el curs passat, podran accedir a aquesta aplicació informàtica per a visualitzar i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d’ajuda, en el qual estaran pregravades les dades que consten en poder d’aquesta administració. Si les famílies estan d’acord amb les dades facilitades, hauran d’imprimir, signar i presentar l’esborrany en el centre on estaran matriculades durant el curs 2020-2021, sense necessitat de presentar-hi la documentació.

No obstant, les famílies que no siguen usuàries del ‘Web Família’, que van rebre la beca el curs anterior i que mantenen les mateixes condicions només hauran de confirmar un esborrany de sol·licitud amb les dades que estiguen en poder de l’Administració, i que l’hauran de sol·licitar al centre on estiguen escolaritzats els seus fills i filles. D’aquesta manera, tan sols s’haurà de confirmar l’esborrany de sol·licitud a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el DOGV.

L’alumnat que no va sol·licitar la beca l’any passat haurà de presentar tant la sol·licitud com la documentació acreditativa que es requerisca al centre on estarà matriculat, a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a la finalització del període de matrícula si continua en el mateix centre, o bé durant el període de formalització de matrícula en el cas que canvie de centre educatiu.

Alumnat beneficiari

Podrà sol·licitar les ajudes l’alumnat escolaritzat en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Educació Especial o en el tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en el programa d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en col·legis d’Educació Infantil i Primària de titularitat de la Generalitat.

La resolució estableix el llindar màxim de renda per a poder sol·licitar les ajudes, que per a una família de quatre membres queda establit en 38.831 euros anuals, tenint en compte la renda de 2019. Així mateix, es fixa la baremació aplicable en funció de la renda familiar anual disponible ‘per capita’, que va des dels 20 punts per a una renda ‘per capita’ d’un màxim de 393 euros fins a 1 punt per a una renda ‘per capita’ de més de 7.467 euros.

També es valoraran les circumstàncies sociofamiliars especials de l’alumnat, per la qual cosa es concediran fins a un total de 2 punts per ser alumnat de centres d’acció educativa singular; per la situació de desocupació del pare o mare o tutors; per tindre la condició de persona refugiada; per ser fill o filla de família monoparental i família nombrosa; per diversitat funcional d’algun membre de la família igual o superior al 33 %; perquè el pare, mare o tutors té o tenen la condició de persona toxicòmana, alcohòlica o reclusa, i per ser orfe absolut.

Pel que fa a la quantia de les ajudes, l’alumnat beneficiari percebrà fins a 4,25 euros diaris en el cas que curse Educació Infantil, Educació Primària i ESO; fins a 5,44 euros, en el cas d’alumnat d’Educació Especial, i fins a 12,25 euros, per a escolaritzats en escoles llar.

Beneficiaris directes

Es considerarà beneficiari directe de l’ajuda i, per tant, rebrà l’import màxim l’alumnat de la renda valenciana d’inclusió, així com l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i el d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria que haja sigut escolaritzat obligatòriament en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència perquè no n’hi ha en aquesta oferta educativa.

També ho serà l’alumnat escolaritzat en centres específics d’Educació Especial o en aules específiques d’Educació Especial en centres ordinaris de titularitat de la Generalitat, privats concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat, així com els que es troben en situació d’acollida familiar o residencial, de la mateixa manera que els fills o filles de famílies acollidores, els fills i filles de víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací