Economia modifica el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables a petició de huit ajuntaments

395

Actualitat Diària

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat una Resolució de la conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual es modifica el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2020 en els municipis d’Agres, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Callosa de Segura, Elx, Ontinyent i Tavernes de la Valldigna.

Segons la normativa vigent en la matèria, correspon a l’autoritat laboral competent, a proposta del ple de cada Ajuntament, la determinació dels dies que tenen el caràcter de festa local en el municipi. Així, l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix que “Les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dos seran locals”.

Per part seua, l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, ve a assenyalar que “seran també inhàbils per al treball retribuïts i no recuperables, fins a dos dies de cada any natural amb caràcter de festes locals que per tradició li siguen pròpies en cada municipi, determinant-se per l’autoritat laboral competent -a proposta del Ple de l’Ajuntament corresponent”.

Vistes les noves comunicacions formalitzades per les corporacions locals i d’acord amb la normativa aplicable en la matèria sobre regulació de jornada de treball, jornades especials i descansos, així com l’altra de pertinent aplicació, s’ha decidit modificar de nou l’annex de la Resolució de 19 de desembre de 2019, per a l’any 2020, establint les festes locals corresponents a les següents entitats locals en les següents dates:

· Agres, substitueix el 7 de setembre pel 7 de desembre
· Alfarrasí, substitueix el 14 d’agost i el 17 d’agost pel 24 de desembre i el 31 de desembre
· Atzeneta d’Albaida, substitueix el 17 de setembre pel 7 de desembre
· Callosa de Segura, substitueix el 20 d’abril pel 16 de novembre
· Cocentaina, substitueix el 30 d’octubre pel 7 de desembre
· Elx, substitueix el 20 d’abril pel 2 de novembre
· Ontinyent, substitueix el 24 d’agost pel 7 de desembre
· Tavernes de la Valldigna, substitueix el 18 de març i el 20 d’abril pel
8 d’octubre i el 18 de setembre.

Cal recordar que el passat 19 de febrer de 2020 i a instàncies de diverses entitats locals, es va modificar per primera volta la citada Resolució de 19 de desembre de 2019, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, publicant-se en el DOGV del 27 de febrer.

Posteriorment, a conseqüència de la situació d’excepcionalitat provocada per la crisi sanitària derivada de la Covid 19, i a instàncies de nou de diverses corporacions locals es va modificar la indicada Resolució de 19 de desembre, mitjançant sengles resolucions del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de data de 27 de maig i 12 de juny de 2020 publicant-se, respectivament, en el DOGV del 29 de maig i en el DOGV del 16 de juny.

Finalment, per Resolució de 12 d’agost de 2020, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a instàncies també de les corporacions locals que ho van sol·licitar a conseqüència de la continuació de la situació d’incertesa provocada per la crisi sanitària, es va tornar a modificar la citada Resolució de 19 de desembre de 2019, publicant-se aquesta modificació en DOGV de 14 d’agost.

No obstant l’anterior, continua la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid 19, que limita els desplaçaments de la ciutadania i això impedeix que es puguen organitzar els actes de celebració de les festivitats inicialment fixades per molts municipis i així ho han comunicat les entitats locals a les quals es refereix la present resolució.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací