Economia posa en marxa una línia d’ajudes de 150 euros per a les rendes més baixes afectades pels Erte

1060

No hauran de realitzar cap tràmit, ja que les ajudes es tramitaran d’ofici i la concessió es realitzarà de manera directa

Actualitat Diària

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball concedirà 150 euros d’ajuda a persones treballadores de rendes baixes afectades per un Erte provocat per la crisi de Covid-19.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat les bases reguladores d’aquesta ajuda econòmica, que té caràcter singular per la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia. Està previst destinar un total de 30 milions d’euros.

Les persones treballadores no hauran de realitzar cap tràmit, ja que les ajudes es tramitaran d’ofici i la concessió es realitzarà de manera directa a totes aquelles en les quals concórreguen els següents requisits:

a) Tindre la condició de treballadors per compte d’altri.

b) Que presten els seus serveis en centres de treball radicats en la Comunitat Valenciana.

c) Que el seu contracte de treball haja sigut suspés temporalment, de manera total, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la Covid-19.

d) Que es troben inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació sol·licitada entre el 14 de març i el 30 d’abril de 2020, tots dos inclusivament, que haja sigut aprovat per l’autoritat laboral, ja siga de manera expressa o per silenci administratiu.

e) Que hagen sigut donats d’alta en el Servei de Valencià d’Ocupació i Formació (Labora) amb motiu de l’expedient de regulació d’ocupació.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha explicat que “l’objectiu de les ajudes és pal·liar els efectes negatius que les suspensions temporals dels contractes de treball estan provocant en els col·lectius més vulnerables”, entre els quals es troben els treballadors de rendes baixes que presten els seus serveis en empreses radicades en la Comunitat Valenciana.

La concessió de les ajudes es prioritzarà en funció de la base de cotització de les possibles persones beneficiàries fins que s’esgote l’import global, de manera que tindran prioritat les persones les bases de cotització de les quals siguen inferiors. En el cas que existiren diverses persones amb idèntica base de cotització tindrà prioritat la de major edat.

Tramitació d’ofici

Les persones treballadores no hauran de realitzar cap tràmit, ja que les ajudes es tramitaran d’ofici.

En aquest sentit, atenent raons d’índole organitzativa i d’eficàcia administrativa, s’ha atribuït la tramitació i gestió d’aquestes ajudes a l’Agència Tributària Valenciana, que recaptarà de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, del Servei de Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i de qualsevol altra Administració o entitat pública, la informació estrictament necessària per a l’atorgament de les ajudes.

Després del processament de la informació, la competència per a resoldre sobre la concessió de les ajudes correspon a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Resolució

La resolució de concessió aprovarà la relació de persones beneficiàries i indicarà, llevat que es tracte d’una resolució parcial, la base de cotització i, en el seu cas, la data de naixement, que hagen determinat el tall de les ajudes.

El termini per a resoldre serà de tres mesos, a comptar des de l’endemà al de la publicació d’aquestes bases reguladores.

La resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i la relació de les persones beneficiàries apareixerà en el seu moment en la pàgina web de la Generalitat, dins de l’apartat corresponent a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Totes les dades identificatives figuraran de forma anonimizada per a garantir la confidencialitat de dades de les persones beneficiàries o interessades, que podran comprovar si estan incloses a través de la citada pàgina web.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací