Economia i Sanitat recorden les mesures de prevenció i actuació davant el COVID-19

683

Actualitat Diària

Les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball han publicat un protocol d’actuació per a les empreses davant l’alerta sanitària del COVID-19. Es tracta de les mesures de prevenció recomanades fins avui, que poden anar evolucionant conforme es modifiqui la situació.

Les persones malaltes que presenten símptomes d’infecció respiratòria aguda no han d’acudir al treball i han d’evitar el contacte pròxim amb altres persones.

Els centres de treball són llocs adequats per a difondre informació que contribueixi a la prevenció, sempre seguint les recomanacions oficials, per al que poden secundar-se en materials desenvolupats tant per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública com pel Ministeri de Sanitat.

En l’entorn laboral, les mesures preventives s’emmarquen en el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, i les empreses han de seguir les recomanacions que sobre el particular emeti el seu servei de prevenció.

A fi de prevenir la propagació dels virus respiratoris cal seguir els principis generals i uns altres més específics de l’entorn laboral com a mesures d’higiene personal. Entre elles, la recomanació de cobrir-se la boca i nas en tossir o esternudar, utilitzant un mocador que es rebutjarà immediatament a les escombraries. Si no es disposa de mocadors, cal tossir i esternudar sobre la part interna del colze, per a no contaminar les mans.

Des de la Generalitat es recorda que la higiene de mans és una mesura essencial de prevenció i control de la infecció. Cal rentar-se bé les mans i sovint, amb aigua i sabó, especialment després de tossir, esternudar i tocar o manipular mocadors.

També en arribar al treball i en tornar a casa, després d’usar el bany i abans de preparar o menjar qualsevol aliment. Si no es disposa d’aigua i sabó, es pot usar una solució hidroalcohólica.

Respecte a l’ús de màscares, no s’aconsella l’ús generalitzat, ja que la màscara tipus quirúrgica és, sobretot, per a protegir als altres, per exemple de persona que ha donat positiu en el test de COVID-19, o per a la gent que ha de cuidar de persones que han donat positiu. Els centres de treball han d’assegurar la disponibilitat dels recursos necessaris per a seguir aquestes recomanacions i la difusió adequada d’aquestes.

Entre les mesures de protecció col·lectives, Sanitat i Economia recorden que és necessari extremar la neteja diària en els centres de treball amb productes adequats, com el lleixiu diluït, posant l’accent principalment en la neteja i desinfecció de les superfícies de manipulació freqüent (per exemple: baranes, poms, teclats i ratolins d’ordinador, taules, etc).

Quan siguin necessàries, s’han d’incloure mesures estructurals, controls i mesures organitzatives de personal, polítiques de neteja i desinfecció especials de llocs i equips de treball reutilitzables, etc. Algunes d’aquestes mesures, com el teletreball, són d’especial interès per a la prevenció.

Les mesures sobre protecció individual han de ser adequades i proporcionals al risc, d’acord amb l’activitat professional (incloent l’equip de protecció individual-EPI), seguint sempre les recomanacions que sobre el particular emeti el servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa.

Com actuar en cas de sospita d’infecció

Si una persona en horari de treball presenta símptomes compatibles (febre, tos o sensació de falta d’aire) cal situar-la en un lloc confortable i separada de la resta de la plantilla (aïllament) i trucar al telèfon 900 300 555 o al del servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa, per a informar i rebre les instruccions que corresponguin, tant per a la persona amb símptomes com per a la resta de personal que hagi pogut estar en contacte.

S’ha d’extremar la neteja i desinfecció de la zona de treball de la persona amb símptomes. A partir d’aquestes indicacions s’ha d’informar la persona amb símptomes, i si és necessari transmetre-li tranquil·litat, oferir-li l’ajuda que necessiti per a complir les instruccions rebudes i garantir el trasllat al seu domicili perquè iniciï el període d’aïllament.

Si es confirma la procedència d’aïllament de la persona amb símptomes, el seu metge de família li farà la baixa sense la presència física de la persona treballadora. A partir de llavors se li aniran donant les corresponents indicacions (normalment per telèfon), atenció domiciliària, etc.

Tant en les situacions d’aïllament preventiu com de malaltia i a tots els treballadors que ho necessitin a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2, seran considerats per la Seguretat Social com a situació d’incapacitat temporal (IT) derivada d’accident de treball, perquè el metge l’expedirà la baixa per malaltia comuna però amb un codi que permetrà aquest canvi a accident de treball als efectes econòmics.

El servei de prevenció de riscos laborals de l’empresa col·laborarà amb Salut Pública en l’àmbit de les seves competències en la recerca i seguiment dels contactes estrets relacionats amb l’empresa.

Actuació en cas d’infecció

Correspon a les empreses, a través del seu sistema preventiu (servei de prevenció de riscos laborals) seguir les pautes i recomanacions que sobre el particular siguin formulades per les autoritats sanitàries, des del Centre de Salut Pública corresponent. A més, recomanar la consulta periòdica de la informació oficial actualitzada, per la revisió contínua en funció de l’evolució.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací