Publicades les ajudes a persones treballadores que s’han acollit a la reducció de jornada

747

La quantia de les ajudes oscil·la entre els 300 i els 600 euros

Actualitat Diària

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la modificació del decret per a concedir ajudes directes a les persones treballadores que s’han acollit a la reducció de jornada (en un 50 % o més) per a atendre familiars com a conseqüència directa de la Covid-19 amb l’objectiu de compensar la seua disminució d’ingressos.

La Conselleria d’Economia Sostenible, a través de Labora, ha proposat aquesta modificació després de tindre coneixement de la quantia de persones potencials beneficiàries de la subvenció, així com en haver constatat l’existència de crèdit necessari i suficient per a suprimir determinats requisits que minvaven, sensiblement, el total de persones possibles destinatàries finals.

Així, entre els requisits per a poder sol·licitar l’ajuda, el Consell ha flexibilitzat el criteri de permanència en la situació de reducció horària exigint, únicament, mantindre-la durant un mes i ha suprimit l’obligació de no superar els 22.000 euros de base imposable en l’Impost de la Renda de les Persones Físiques corresponent a 2018.

D’aquesta manera, els requisits per a optar a l’ajuda són els següents:

a) Figurar d’alta en el Règim General de la Seguretat Social.
b) Haver-se acollit a la reducció de jornada durant el període de l’estat d’alarma en un percentatge igual o superior al 50 %, i mantindre aquesta reducció durant almenys un mes.
c) Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

La quantia de les ajudes serà de 600 euros si la reducció de jornada és d’entre el 81 % i el 100 %; de 450 euros si la reducció és d’entre el 61 % i el 80 %, i de 300 euros si la reducció és d’entre el 50 % i el 60 % de la jornada. En total, Labora destina a ajudes 3 milions d’euros.

El termini per a sol·licitar les ajudes es va iniciar el 14 de maig i finalitzarà el 8 de juny. Les sol·licituds es podran presentar a través de qualsevol registre oficial, i de manera telemàtica en la pàgina web de Labora (consultar ací) amb certificat electrònic.

Labora ha habilitat el correu electrònic concilia_labora@gva.es per a resoldre els dubtes que puguen sorgir sobre aquesta ajuda. Així mateix, en el seu canal de YouTube es pot consultar un vídeo amb la informació més rellevant (consultar ací).

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací