Acord entre Cajamar i el Ministeri d’Agricultura

525

Entre els compromisos concrets d’actuació per als pròxims quatre anys estan l’impuls de la sostenibilitat i el reforç d’inversions

Actualitat Diària

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i el president de CajamarEduardo Baamonde, han signat aquest matí un conveni per al desenvolupament d’actuacions que milloren la competitivitat, finançament i gestió de la informació del sector agrari, pesquer i agroalimentari espanyol. A més de proveir línies financeres per a projectes sufragats amb fons europeus, l’acord té com a objectius fomentar una major contractació d’assegurances agràries i donar suport a les organitzacions associatives i professionals del sector.

El ministre Luis Planas ha assenyalat que les entitats financeres poden implementar mesures complementàries que oferir als seus clients i que poden generar un efecte multiplicador. En el cas de Cajamar, per exemple, ha citat l’assessorament altament qualificat i els productes financers molt adaptats que pot oferir per la seua gran proximitat al sector.

En aquest sentit, Planas ha destacat que Cajamar és una entitat financera innovadora i emprenedora i que està molt involucrada en la millora de la competitivitat del sector primari pel fet que la seua zona d’implantació territorial és d’una gran importància agrària i pesquera sent actualment la primera cooperativa de crèdit espanyola, amb 1,4 milions de socis i 3,5 milions de clients.

Per part seua, el president de CajamarEduardo Baamonde, ha manifestat que aquest conveni és la conseqüència natural del compromís que ha tingut sempre la banca cooperativa amb el sector agroalimentari i el medi rural, en l’àmbit financer i en tot el relatiu a la innovació i transferència del coneixement. En aquest sentit ha explicat que a través d’aquest conveni “pretenem reforçar la col·laboració de Cajamar amb el Ministeri en l’anàlisi i desenvolupament de mesures que afavorisquen la innovació i impulsen les inversions en el sector per a millorar la seua eficiència i sostenibilitat aprofitant els recursos europeus previstos tant en la nova Política Agrícola Comunitària com en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”.

Actuacions conjuntes

El conveni signat aquest matí es tracta d’un protocol general d’actuació que empararà la signatura posterior d’acords sobre matèries concretes. Així, ja està previst un conveni específic per a establir un Observatori de la Digitalització del Sector Agroalimentari, a més d’un treball conjunt per a l’adopció d’un codi de conducta sobre l’ús compartit de dades agrícoles en tota la cadena de valor.

Entre els compromisos concrets d’actuació per als pròxims quatre anys estan l’impuls de la sostenibilitat i el reforç d’inversions que milloren l’eficiència en tots els processos que es desenvolupen al llarg de la cadena agroalimentària i en particular en la utilització i aprofitament eficient de l’aigua, introduint noves tecnologies per a l’ús combinat del regadiu i les energies renovables.

Unes altres de les línies específiques d’aquest conveni marc tenen a veure amb promoure el relleu generacional, la diversificació de l’economia en el medi rural i la generació d’ocupació, que s’aniran desenvolupant a través de convenis específics més concrets, en els quals es plasmaran línies d’actuació i calendaris d’execució detallats.

Finalment, l’acord també arreplega l’elaboració d’un observatori sobre la digitalització en la cadena agroalimentària a Espanya, així com la transferència de coneixement de les línies d’investigació i innovació que es desenvolupen en els centres experimentals de Cajamar a Almeria i València, així com de les altres activitats promogudes per la Direcció d’Innovació Agroalimentària de Cajamar.

Contingut del conveni

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Cajamar promouran mesures adequades que afavorisquen l’execució de projectes d’inversió amb càrrec als fons europeus previstos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Així mateix, estudiaran nous productes i serveis relacionats amb el sector agrícola, ramader i pesquer, i la maquinària agrícola, i potenciaran la seua diversificació econòmica; a més d’afavorir i promoure la inversió per a la modernització i innovació del sector agroalimentari.

Al seu torn, posaran en marxa línies corresponents al Marc Financera Pluriennal de la Política Agrària Comuna, pel que fa a pagaments directes, tipus sectorials d’intervenció i tipus d’intervencions de desenvolupament rural, així com de les línies corresponents als projectes cofinançats pel Fons Europeu Marítim i de Pesca, l’objectiu de la qual siga el desenvolupament sostenible de la pesca i l’aqüicultura, de les zones, així com el suport a les empreses de transformació i comercialització.

L’acord arreplega així mateix la implementació de mesures i programes de les organitzacions de productors, agràries i pesqueres, així com de les mesures incloses en el Programa de suport al sector vitivinícola i els diferents programes de promoció de productes alimentosos amb finançament de la Unió Europea.

D’igual manera, facilitaran la inversió en tècniques innovadores que contribuïsquen a la millora de la viabilitat i sostenibilitat dels regadius espanyols, adaptant-los als reptes que planteja el canvi climàtic.

Cal destacar així mateix la promoció de mesures dirigides a impulsar la internacionalització de les empreses agroalimentàries i pesqueres, mitjançant el desenvolupament i disseny de plans específics sectorials i jornades entre altres, i assistir als exportadors per a garantir la seguretat de les transaccions; el suport i impuls a l’emprenedoria de les dones en el medi rural i pesquer; el foment del relleu generacional, afavorint la incorporació de joves, i la difusió del programa d’estades en explotacions model per a joves agricultors, i l’impuls de la contractació d’assegurances agràries.

Finalment, el conveni inclou línies concretes d’actuació destinades a promoure la innovació i transformació digital del sector, no solament mitjançant finançament preferent, sinó també a través d’estudis, publicacions, promoció de premis o jornades, amb especial recalcament en el foment de l’obertura de dades segures i interoperables. També contempla la creació, desenvolupament i posada en marxa d’un observatori de digitalització del sector i l’extensió del codi de conducta d’usos de dades a tota la cadena agroalimentària.

Totes dues institucions s’han compromés a l’ús dels seus diferents canals de comunicació per a divulgar tota mena i informació rellevant que afecte el sector o que puga d’interés al públic en general. #Referent a això, cal recordar que Cajamar treballa en projectes d’innovació i millora en els seus dos centres experimentals d’investigació a Almeria i València, enguany ha posat en marxa la Plataforma Terra per a la digitalització del sector agroalimentari https://www.plataformatierra.es/ i, així mateix, compta amb més de 700 informes i publicacions pròpies sobre temes agroalimentaris, d’accés lliure a través de la pàgina web https://publicacionescajamar.es/portada.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací