Bankia guanya 142 milions d’euros després de dedicar 310 milions a provisions extraordinàries pel coronavirus

585

La fortalesa de capital permet a l’entitat destinar 185 milions d’euros a provisions extraordinàries en el segon trimestre

Actualitat Diària

Bankia ha obtingut un benefici net de 142 milions d’euros durant el primer semestre de l’exercici, un 64% inferior a l’obtingut fa un any, a causa de les provisions per a fer front a possibles contingències com a conseqüència de la situació generada pel Covid-19.

L’entitat ha efectuat una dotació de provisions de caràcter extraordinari de 185 milions d’euros que, sumats als 125 milions del primer trimestre, aconsegueixen els 310 milions. L’objectiu d’aquestes dotacions és reforçar encara més el balanç i comptar així amb la màxima flexibilitat per a atendre les necessitats financeres futures dels clients.

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha reconegut que el segon trimestre de 2020 “ha sigut un dels més complexos als quals hem hagut d’enfrontar-nos en la nostra història”. En aquest sentit, Goirigolzarri ha subratllat que el confinament “ens va obligar a canviar completament el nostre catàleg de productes d’un dia per a un altre, un repte que aconseguim gràcies a la flexibilitat dels nostres sistemes i al tremend esforç dut a terme per tots els professionals de Bankia”.

“Per descomptat, la pandèmia també ha tingut un impacte en els nostres resultats”, ha explicat Goirigolzarri, després de posar en valor que “hem sigut capaços d’augmentar de nou la nostra solvència en un trimestre tan complex i ja freguem el 14% de ràtio de capital, amb el que ens mantenim com a líders destacats de la gran banca espanyola”.

“Fort expansió del crèdit a empreses”

Per part seua, el conseller delegat de Bankia, José Sevilla, ha afirmat que “ha sigut un trimestre de forta expansió del crèdit a empreses, molt recolzat en les línies d’avals ICO”, mentre que en el negoci de particulars “hem vist una sòlida recuperació de l’activitat al llarg del trimestre que ha sigut especialment positiva en hipoteques i fons d’inversió”.

En aquest sentit, ha indicat que l’avanç en el segon trimestre dels ingressos recurrents, marge d’interessos i comissions, malgrat l’entorn econòmic, “suposa començar la segona meitat de l’any amb un compte de resultats amb ingressos en creixement, amb unes ràtios de dubtosos millors i amb un important augment de la solvència, la qual cosa ens permet ser optimistes sobre l’evolució de Bankia en el conjunt de l’any 2020”.

Sevilla ha destacat que, en paral·lel, la qualitat del balanç “ha continuat millorant amb una reducció de la ràtio d’actius improductius i una millora de la cobertura”, recolzada “en la positiva evolució de la ràtio de capital”.

Fort generació orgànica de capital i líder en solvència

Bankia ha aconseguit un trimestre més, malgrat l’esforç en provisions pel Covid-19, situar-se líder en solvència entre els grans bancs espanyols. Tenint en compte les mesures de flexibilització de capital adoptades pels reguladors, la ràtio de capital CET1 fully loaded ha sigut del 13,95%, la qual cosa suposa una generació de capital de 100 punts bàsics sobre el primer trimestre de 2020.

A més, Bankia compta amb un ampli matalàs de liquiditat per a afrontar la situació i poder continuar finançant l’economia, ja que el seu coeficient de cobertura (LCR) s’eleva al 181% i té presos més de 22.900 milions d’euros del Banc Central Europeu (BCE) a través del TLTRO III.

Amb una sòlida posició de solvència i de liquiditat, Bankia ha continuat també elevant la qualitat dels seus actius, controlant el risc, mantenint continguda la morositat i augmentant les cobertures. La gestió del risc ha permés rebaixar la taxa de mora al 4,86%, 18 punts bàsics menys que a tancament de 2019 i 88 punts bàsics menys que un any abans.

A més, la taxa de cobertura aconsegueix el 55,6%, és a dir, 1,6 punts percentuals per damunt del tancament de l’any passat. Els actius improductius nets (NPAs), que uneixen els crèdits dubtosos i els actius adjudicats, han descendit en el trimestre i la seua taxa ha baixat fins al 3,1% dels riscos totals, molt prop de l’objectiu del 3% establit en el Pla Estratègic 2018-2020.

Més crèdit a empreses

Des de l’inici de la crisi, Bankia ha concedit prop de 4.080 milions d’euros en moratòries hipotecàries (tant les recollides en el reial decret, com les solucions pròpies posades en marxa per l’entitat) a través de més de 40.200 operacions. Pel costat del consum, les moratòries aconsegueixen els 330 milions d’euros i 51.500 operacions.

L’entitat ha continuat participant activament en el programa d’avals dissenyat pel Govern a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i ha elevat la seua quota fins al 9% a tancament de juliol, amb un desemborsament de 8.370 milions d’euros. A tancament de juny, el volum de crèdits amb avals ICO concedit per Bankia ha aconseguit els 7.450 milions d’euros, la qual cosa representa el 18% sobre el total del crèdit a empreses concedit per l’entitat en el semestre.

Tot això ha impulsat que l’estoc de crèdit a empreses haja crescut un 19,7% a tancament del mes de juny en relació amb els registres del tancament de juny de 2019. A més, la quota de l’estoc en empreses ascendeix al 8% al maig, des del 7,41% en què es trobava en el mateix mes de l’any passat.

Sevilla ha explicat que, malgrat l’impacte del Covid-19, l’entitat ha sigut capaç de tornar a elevar un trimestre més la inversió creditícia sana, al mateix temps que han crescut les quotes de mercat en segments clau per al banc. En concret, el saldo de crèdit no dubtós (habitatge, consum, empreses i promotor) aconsegueix els 110.400 milions d’euros, registrant un creixement del 3,5% des del tancament de 2019 (+3,3% respecte al primer trimestre de 2020).

Per part seua, la formalització d’hipoteques ha arribat fins als 1.461 milions d’euros en el semestre i se situa per damunt de la xifra aconseguida en el mateix període de l’exercici anterior (+0,1%). A més, juny ha sigut el millor mes en formalitzacions (308 milions d’euros) en el que va d’exercici, mentre que la quota de nova producció a tancament de maig era del 8,16% (6,63% al maig de 2019).

Recuperació del negoci de particulars

El conseller delegat de l’entitat ha apuntat que “en Bankia hem assistit en el segon trimestre a una recuperació del negoci de particulars, amb el que l’activitat i el dinamisme comercial del banc està registrant avanços importants, si bé encara ens queda camí per davant”.

El crèdit a la clientela brut ha tancat juny en 125.603 milions d’euros, un 4,1% més que al desembre de 2019 i els recursos de clients minoristes s’incrementen un 2,3% a causa del creixement dels depòsits estrictes (+3,3%) pel repunt de l’estalvi durant el Covid-19.

Pel costat dels productes d’alt valor per al client, els fons d’inversió han mostrat una tendència positiva en el trimestre amb un creixement dels actius gestionats i comercialitzats del 7,2% sobre el tancament del primer trimestre. Març va ser l’únic mes d’aquest exercici en què Bankia va registrar captacions netes negatives.

Pese al complicat entorn, la quota de mercat de Bankia ha pujat 59 punts bàsics respecte a juny de 2019 i aconsegueix el 7,38%. Durant el trimestre també s’ha produït una recuperació en plans de pensions i en nova producció d’assegurances. Els actius sota gestió dels plans han crescut un 4,6% en relació amb el primer trimestre i, en assegurances, creix un 41% en l’últim mes del trimestre.

Impacte positiu en el marge d’interessos pel finançament del BCE

El marge d’interessos acumulat en el semestre suma 922 milions d’euros, un 9,4% menys que en el mateix període de 2019 a causa de l’impacte de la corba de tipus en el rendiment de la cartera creditícia i a la menor contribució d’interessos de la cartera de renda fixa i els dubtosos. No obstant això, el marge creix un 1,3% respecte al primer trimestre de 2020 impactat positivament per l’increment del finançament del BCE remunerada a tipus positius i per l’estalvi en costos financers.

A tancament de juny, les despeses d’explotació aconsegueixen els 890 milions d’euros i descendeixen un 2,4% sobre el primer semestre de 2019, mentre que en la comparativa del segon trimestre respecte al primer la caiguda és del 7,1%. Pel costat dels ingressos, les comissions netes han registrat una evolució molt positiva, amb un avanç del 9,5% interanual en el semestre (+5,8% enfront del primer trimestre de 2020) gràcies al bon comportament de les relatives al negoci bancari més recurrent amb clients i de les generades pel negoci majorista.

Respecte al segon trimestre de l’exercici 2019, el creixement és del 10%. Per part seua, el resultat *core (marge d’interessos i comissions, menys despeses d’explotació) s’ha situat en els 335 milions d’euros en el segon trimestre, la qual cosa suposa un creixement del 19,6% respecte al trimestre anterior.

Amb tot això, el benefici net obtingut per Bankia en el primer semestre és de 142 milions d’euros, un 64,4% menys sobre el mateix període de l’any anterior. A més, en el segon trimestre de l’exercici l’entitat ha realitzat l’aportació anual al Fons Únic de Resolució (FUR) per valor d’uns 60 milions d’euros.

Quatre milions de clients digitals

Bankia ha continuat reforçant tots els canals de relació amb els seus clients (App, Bankia Online, ‘Connecta amb el teu Expert’, xarxa de sucursals…) durant la pandèmia amb l’objectiu de continuar prestant un servei excel·lent tant si els usuaris volien continuar acudint a l’oficina (s’ha mantingut oberta el 90% de la xarxa en tot moment) com si volien fer ús dels canals a distància.

Així, l’entitat ha sumat en el primer semestre més de 187.500 clients digitals i aconsegueix els quatre milions, la qual cosa suposa el 57,1% del total, enfront del 49,7% de juny de 2019. Per part seua, les vendes digitals representen ja el 39,9% de totes les realitzades pel banc, des del 24,4% de fa un any. A més, durant els mesos del confinament pel Covid-19 va haver-hi pics en els quals les vendes van representar més del 58% del total.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací