Abonats 57,2 milions d’euros de les ajudes directes de la PAC en la Comunitat Valenciana 

Aquesta quantitat supera el 80% del total de pagaments directes previstos corresponents a 2019, i suposa una important injecció de fons en el sector

1218

Aquesta quantitat supera el 80% del total de pagaments directes previstos corresponents a 2019, i suposa una important injecció de fons en el sector

Actualitat Diària 

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha coordinat el pagament, per part de les Comunitats Autònomes, de les ajudes directes de la Política Agrària Comuna (PAC), que es va iniciar el passat 16 d’octubre, després de realitzar els oportuns controls. Això ha permés que ja s’haja gestionat el pagament de més de 4.116 milions d’euros de les ajudes directes sol·licitades en la campanya 2019, 57,2 en la Comunitat Valenciana.

Aquesta quantitat supera el 80% del total de pagaments directes previstos corresponents a la campanya 2019, i suposa una important injecció de fons en el sector en els primers mesos del període de pagaments.
Els pagaments directes de la PAC constitueixen al voltant del 90% dels pagaments totals anuals del Fons Europeu Agrícola de Garantia (*FEAGA) i suposen una garantia de renda per als més de 695.000 agricultors que han presentat l’any 2019 la seua sol·licitud d’ajuda.

La distribució de la xifra global per règims d’ajuda és la següent:


A partir de l’1 de desembre es va autoritzar l’abonament del 95% del Règim de Pagament Bàsic, del Pagament per a Pràctiques Agrícoles Beneficioses per al Clima i el Medi Ambient (“pagament verd”) i del Pagament per a Joves Agricultors. Una vegada que es duga a terme l’assignació de drets procedents de la Reserva Nacional de Pagament Bàsic, en el primer trimestre de 2020, podrà autoritzar-se l’abonament del 5% restant, el termini del qual per a fer-ho efectiu conclou el 30 de juny de 2020.

Així mateix, des de l’1 de desembre es pot ja transferir el 100% del Pagament del Règim simplificat per a Xicotets Agricultors. I es pot abonar el 90% del pagament respecte als següents règims d’ajudes associades a la producció:

– Ajuda associada al Cultiu de l’Arròs
– Ajuda associada als Cultius Proteics
– Ajuda associada als Fruits de Corfa i les Garrofes
– Ajuda associada als Llegums de Qualitat
– Ajuda associada a la Remolatxa Sucrera.
– Ajuda associada a la Tomaca per a Indústria.
– Ajuda associada a les explotacions que mantinguen Vacas *Nodrizas. – Ajuda associada a les explotacions de Boví de Llet.

– Ajuda associada a les explotacions de Boví de Llet que van mantindre drets especials en 2014.

– Ajuda associada a les explotacions d’Oví.
– Ajuda associada a les explotacions de Caprí.

– Ajuda associada per als ramaders d’Oví i Caprí que van mantindre drets especials en 2014.

El 10% restant corresponent a aquests règims d’ajudes associades a la producció podrà abonar-se a partir del moment en el qual s’establisca l’import unitari definitiu en els primers mesos de 2020, i sempre abans del 30 de juny de 2020.

Respecte al Pagament específic al cotó i les ajudes al Boví d’esquer, els requisits d’admissibilitat d’aquestes ajudes no poden ser verificats fins a l’inici de l’any 2020. Per això, fins llavors no pot establir-se l’import unitari per al pagament, perquè el càlcul es basa en les unitats de producció (hectàrees i nombre d’animals) que compleixen tots els requisits de cada règim d’ajudes. Igual que en els altres règims, el termini per a fer efectius els pagaments per a aquestes dues ajudes conclou el 30 de juny de 2020.

En aquesta campanya 2019 cal destacar de nou el creixement en els pagaments del règim d’ajuda per als joves agricultors, que consolida la seua tendència ja iniciada en la campanya 2018. Així, a 31 de desembre s’han abonat ja 49 milions d’euros, la qual cosa suposa un 36% més que l’abonat en aquesta mateixa data en la campanya anterior.

A continuació s’inclou la distribució per Comunitats Autònomes dels pagaments de les ajudes directes gestionats a 31 de desembre. Cada autonomia estableix el seu propi calendari de pagaments, que al seu torn depén de la planificació i execució dels controls que ha de dur a terme per a verificar els requisits d’admissibilitat de les ajudes en la totalitat dels expedients.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací