Agricultura convocarà ajudes per a inversions en transformació de productes agrícoles

597

Actualitat Diària

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat l’ordre de bases de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s’aproven les ajudes a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de la Comunitat Valenciana per al període 2014-2020.

Aquestes ajudes tenen per objecte augmentar la competitivitat de la indústria agroalimentària de la Comunitat Valenciana mitjançant la seua modernització, la contínua millora en la integració de la cadena agroalimentària, la innovació i l’accés a les noves tecnologies, la cerca de noves eixides per als productes agrícoles i la continuïtat en l’increment dels estàndards de protecció mediambiental.

Es tracta de la mesura de major dotació pressupostària del PDR per al període 2014-2020, pel seu important interés estratègic dins del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana, ja que la indústria agroalimentària compleix un paper fonamental en la regulació del mercat fresc, en la creació d’ocupació en el medi rural i en la valorització de la producció agrària, sense oblidar la promoció d’un model de producció sostenible i eficient amb l’ús dels recursos.

Durant l’any 2016 es van convocar ajudes per import de 25 milions d’euros, a les quals es van presentar 293 projectes d’inversió, dels quals van ser aprovats 156 expedients. La subvenció per a l’any 2017 va ser de 27 milions d’euros, a la qual van optar 214 projectes, dels quals es van aprovar 112 expedients.

El resultat de totes dues convocatòries va suposar una inversió per part de les indústries agroalimentàries superior als 80 i 92 milions d’euros en les respectives convocatòries, la qual cosa suposa més de 172 milions d’euros en dos anys.

Com a conseqüència d’aquesta experiència, el text de l’Ordre 19/2019 que publica el DOGV suposa la revisió de l’Ordre precedent 13/2016, de 6 de juny, que introdueix millores tècniques i canvis en el document ‘Criteris de selecció d’operacions finançades pel PDR-CV 2014-2020’, la qual cosa ha exigit una actualització d’aquesta Ordre reguladora.

Les persones beneficiàries d’aquestes ajudes poden ser físiques o jurídiques que operen com a empreses agroalimentàries del sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i de l’alimentació i que reunisquen la condició de microempresa o petita i mitjana empresa.

Per a poder accedir a aquestes ajudes, hauran d’efectuar inversions en equipament, maquinària i instal·lacions, orientades a millorar les condicions de transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i de l’alimentació en les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

La intensitat de les ajudes serà del 30% de les despeses subvencionables, encara que podran incrementar-se en 5 punts percentuals en el cas d’inversions vinculades a fusions o processos d’integració empresarial.

Igualment, l’ajuda podrà aconseguir el 40% del cost total de l’activitat subvencionada en les operacions d’inversió promogudes per microempreses, situades en algun dels municipis classificats com a territori rural per a la mesura Leader 2014-2020.

Aspectes com la creació de noves empreses, suport a joves, presència de dones al capdavant d’empreses o en els seus equips de direcció, o l’aprovisionament de matèries primeres de proximitat, figures de qualitat diferenciada, producció ecològica, certificacions mediambientals i energètiques, tindran prioritat a l’hora de la selecció de projectes.

L’impacte d’aquestes ajudes és evident en les petites i mitjanes empreses, incloses les microempreses, localitzades majorment en l’àmbit rural de la Comunitat Valenciana, en les quals el teixit empresarial agroalimentari exerceix un efecte intens en les economies rurals vinculades a la producció agrària i en el manteniment de la població.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací