Més del 86% de les pimes indiquen en un estudi que la crisi els ha afectat de forma negativa

523

Actualitat Diària

El resultat del tercer Baròmetre d’opinió de les pimes #LaPymeHabla realitzat per CEPYME
posa de manifest el difícil moment que travessa la petita i mitjana empresa
espanyola, després de set mesos des del començament de la pandèmia
provocada per la COVID-19. Més del 86% de les empreses consultades afirma que la
crisi està afectant la seva empresa negativa o molt negativament i més de la meitat de les
empreses creu que està en risc la seva supervivència.

La prolongada situació provocada per la pandèmia i agreujada pels rebrots ha
fet mossa en les expectatives de les empreses i en la valoració de la situació que
estem vivint. Per al 92% de les empreses la situació econòmica actual és dolenta o
molt dolenta i per al 64% les expectatives per als pròxims 12 mesos són negatives.
Aquesta deterioració econòmica es reflecteix també en els resultats de les empreses. Per a més del 90% de les empreses, el seu volum d’ingressos ha descendit a causa de la pandèmia.

Ho ha fet més d’un 50% per al 39’35% de les empreses i el 100% per al 3’6% de les
empreses. El principal motiu d’aquest descens ha estat la falta de demanda, segons
assenyalen el 74% de les pimes consultades, seguit pel tancament o la reducció de l’activitat per obligació legal, assenyalat pel 42% de les pimes. El que posa de manifest
el gran impacte que continuen tenint les restriccions a l’activitat, però
també el fort impacte que la pandèmia està tenint en la demanda.

Les pimes han intentat fer front a aquesta situació amb diverses mesures de manera
simultània, principalment la sol·licitud de ERTE (43% de les empreses); la
implementació del teletreball (38%); però també la reducció de l’activitat, la
reducció o distribució de la jornada; la reestructuració operativa, el refinançament
del deute, la moratòria d’obligacions fiscals o l’acomiadament de part de la plantilla.
Exactament, el baròmetre mostra que el 50% de les empreses consultades han
realitzat ja una reestructuració de plantilla, un terç d’aquestes ha disminuït la seva
plantilla en més d’un 50%.

En alguns casos, els efectes de la pandèmia han provocat el tancament de l’empresa. El
4,5% preveu o ja ha realitzat el tancament definitiu de la seva empreses, mentre que el 2,6% preveu o ja ha declarat concurs per insolvència i altres 2,6% ha decidit vendre el seu
negoci. En el millor dels casos, les empreses han aconseguit reconvertir el seu negoci i així
ho ha fet o preveu fer-ho el 6,5% de les empreses.

Cal destacar a més que de les empreses que han optat per un ERTE, el 53% creu
que no podrà mantenir l’ocupació en els pròxims sis mesos. El mateix percentatge creu
que la seva plantilla disminuirà en els pròxims mesos; gairebé la meitat d’elles (48%) creu que aquesta reducció afectarà a menys de la quarta part de la plantilla i el 24% opina que la reducció serà entre el 25% i el 50% de l’ocupació.

Quant a la sol·licitud de finançament amb aval de l’Estat, el 47% de les empreses ha
sol·licitat o preveu sol·licitar-la. No obstant això, el 25% de les empreses han manifestat
trobar-se algun tipus de dificultat. En el pitjor dels casos, no han obtingut el
finançament (8,3%), l’han obtingut però per quantitat o termini inferior (14%) o han
hagut d’aportar garanties addicionals (10,1%).

La valoració que els empresaris fan de les mesures adoptades pel Govern per a combatre
la crisi continua sent negativa. Més del 64% de les empreses les valora de manera
negativa o molt negativa.

Les mesures millor valorades són, no obstant això, la implementació dels ERTE (69%), el
finançament a través de les línies d’avals d’ICO (52%) o l’ajornament d’impostos
i la prestació per cessament extraordinari d’activitat (22’4%).

Davant aquesta situació, la pime espanyola urgeix noves mesures per a pal·liar els efectes
negatius de la crisi i ajudar a la seva supervivència que complementin a les mesures ja
adoptades pel Govern. Entre aquestes noves mesures, els empresaris demanden una
reducció temporal de les cotitzacions a la Seguretat Social (68’%); la reducció
temporal d’impostos (64%) i ajudes econòmiques directes a les pimes en els sectors
més afectats (63%).

Amb la finalitat de poder analitzar millor les perspectives de la petita i mitjana empresa
davant l’impacte de la COVID-19, CEPYME va iniciar un Baròmetre d’opinió al març, del que
avui es presenta el tercer sondeig, realitzat entre el 15 de setembre i el 12 d’octubre,
en plena segona ona de la pandèmia.

La mostra recull les opinions de prop de 1.300 empreses, gràcies a l’esforç de coordinació
realitzat per les organitzacions empresarials. A més, la participació
suposa un fidel reflex de la composició del teixit productiu espanyol del nostre país, ja que un 96,7% de les empreses participants són pimes i gairebé el 64% són
microempreses (menys de 10 treballadors)

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací