L’IVF llança una nova línia de finançament per a grans projectes estratègics

503

Actualitat Diària

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana( DOGV) ha publicat una nova línia de finançament del Institut Valencià de Finances (IVF), dirigida a finançar projectes d’inversió realitzats per empreses amb seu social, establiment o sucursal de producció en la Comunitat Valenciana, amb impacte positiu en l’ocupació i incidència en l’activitat productiva de les empreses valencianes.

Aquesta nova línia de finançament, denominada ‘Préstecs IVF-Grans Projectes Estratègics’, estarà dotada amb 60 milions d’euros. Els préstecs atorgats a l’empara de la mateixa permetran finançar fins al 80% de la inversió en projectes empresarials que comportin la modernització dels processos de producció o la diversificació de la cartera de productes; que tinguin un impacte positiu en l’ocupació, preferentment qualificat, promovent la igualtat d’oportunitats; que afavoreixin la internacionalització i el creixement de la grandària de l’empresa; i que permetin un increment de la connectivitat i la capacitat logística, afavorint l’obertura de nous mercats i la consolidació dels ja existents.

Característiques del finançament

Els projectes d’inversió que compleixin amb aquestes característiques podran accedir al finançament concedit a través d’aquesta línia IVF, amb imports que poden oscil·lar entre els 5 i els 30 milions d’euros.

El termini màxim d’aquestes operacions serà de fins a un màxim de 30 anys, amb un període de carència de fins a dos anys (inclòs en aquest termini). Els préstecs s’amortitzaran per trimestres vençuts i, igual que en la resta de les línies de finançament ofertes per l’IVF, no s’aplicaran a aquestes operacions comissionis d’obertura ni de cancel·lació.

El tipus d’interès aplicat a aquestes operacions serà de #Euribor a un any (amb un valor mínim de 0%) més un marge financer del 4%.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de finançament a través de la nova línia IVF- Grans Projectes Estratègics es realitzarà mitjançant els corresponents formularis d’emplenament electrònic, sent obligatòria la seva presentació ‘online’ a través dels mitjans disponibles en la web de l’IVF, amb signatura i registre electrònic.

Per a realitzar la tramitació electrònica, el sol·licitant podrà utilitzar qualsevol dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací