El ITC estudia l’aplicació industrial de tecnologies innovadores en processos de mòlta ceràmica

572

Actualitat Diària

L’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) està duent a terme el projecte Grind Sizer: Recerca i desenvolupament de noves tècniques avançades per a la mesura en continu de la grandària de partícules en l’operació de mòlta de suspensions ceràmiques, un estudi que compta amb el suport de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) a través dels Fons FEDER europeus de Desenvolupament Regional, la finalització del qual està prevista a la fi de 2020.

Grind Sizer se centra en el procés de mòlta o mòlta de la composició ceràmica, una etapa clau del procés productiu d’aquest sector i d’altres sectors industrials en els quals també es necessita disminuir la grandària de matèries primeres sòlides fins a grandàries adequades per al seu processament.

L’operació de mòlta és clau en el procés de fabricació de productes ceràmics ja que, mitjançant la reducció de la grandària de partícula s’augmenta la superfície específica, afavorint el posterior procés de sinterització, un tractament tèrmic a temperatura inferior a la de fusió que incrementa la força i la resistència del producte.

Al mateix temps, la mòlta contribueix a millorar l’homogeneïtat de la mescla de matèries primeres emprades en l’obtenció del suport ceràmic i disminueix la incidència de possibles impureses presents en aquestes. En aquest sentit, un adequat control de la grandària de partícula de la composició ceràmica després de la seva mòlta és fonamental perquè la resta del procés de fabricació es desenvolupi en condicions òptimes, permetent aconseguir un producte final d’elevada qualitat.

El ITC, a través del projecte Grind Sizer, està investigant el desenvolupament i aplicació, en condicions rellevants d’operació, de diferents tecnologies d’anàlisis per a mesurar de forma automàtica la distribució de grandàries de partícula a la sortida dels molins continus de boles, ja que tradicionalment aquest control es realitza mitjançant mostrejos puntuals i d’una forma manual.

Actualment, existeixen tècniques avançades que ja estan implantades en altres sectors com el metal·lúrgic, farmacèutic, o miner, i que permeten mesurar amb precisió la distribució de grandàries de partícula. Aquestes tècniques s’empren actualment en el sector ceràmic, però únicament a escala de laboratori. Per això Grind Sizer pretén validar a escala semi-industrial, la utilitat de noves tecnologies com, per exemple, l’anàlisi d’imatge, la imatgeria de raigs X, la difracció làser o l’atenuació d’ultrasons. Com a resultat del projecte, el ITC espera disposar d’una tecnologia validada en un ambient d’operació industrial que permeti millorar el control de la mòlta de suspensions ceràmiques i obri les portes a la realització d’un control automàtic d’aquesta, en línia amb les actuals tendències de digitalització i automatització.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací