El ITC, a través del projecte PGNano, protegeix la salut dels treballadors en l’entorn laboral

1040

El projecte està finançat per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial a través dels Fons FEDER de Desenvolupament Regional

El projecte PGNano naix de la necessitat de disposar d’informació detallada sobre l’exposició ocupacional a contaminants emergents com són les nanopartícules o partícules ultrafinas (NPs i Pufs) generades en processos industrials que pogueren afectar la salut dels qui es troben en aqueix entorn.

Actualitat Diària

En els processos industrials altament energètics, tant tèrmics com mecànics, poden generar-se contaminants emergents com les nanopartícules o partícules ultrafines, conegudes amb les sigles NPs i Pufs. El projecte PGNano, finançat per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial a través dels Fons FEDER de Desenvolupament Regional, pretén avaluar l’exposició a aquestes partícules abordant els seus mecanismes d’emissió i les seues propietats fisicoquímiques i morfològiques, a més de la seua possible toxicitat. Així mateix, es proposaran una sèrie de mesures de mitigació apropiades per a cada cas d’estudi, amb la finalitat de minimitzar la seua exposició i assegurar una bona qualitat de l’aire a l’interior de les empreses.

Els resultats que es pretenen obtindre del projecte PGNano, estan orientats a protegir la salut del personal que treballa en entorns industrials enfront de l’exposició per inhalació de les partícules (NPs i Pufs) emeses de forma no intencionada per processos tèrmics o mecànics d’alta energia.

A més, s’espera generar el coneixement necessari sobre la situació de les empreses potencialment afectades per aquest risc, obtenint informació sobre els sectors on es duu a terme els processos, el nivell d’exposició de les persones que operen en aqueixos ambients laborals i la naturalesa química i toxicològica de les partícules contaminants.

També es proposaran i validar eines d’avaluació i predicció de l’exposició ocupacional a Nanopartícules i Partícules Ultrafines (NPs i Pufs) en escenaris industrials baix condicions reals d’operació. Finalment, s’editarà una Guia de Bones Pràctiques que servisca de base a les empreses a l’hora d’implantar mesures preventives que minimitzen el risc d’exposició a les partícules contaminants perquè això es traduïsca en una millora de la salut de la plantilla laboral.

PGNano compte a més amb la col·laboració de UNIMAT, companyia de prevenció de riscos laborals, consultoria d’empresa, salut individual i col·lectiva i formació especialitzada.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací