El Consell actualitza la normativa de gestió forestal i prevenció d’incendis forestals

400

Existirà major simplificació administrativa per a l’ús del foc en celebracions o festes locals

Actualitat Diària

El Consell ha aprovat el Reglament de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d’actualitzar i simplificar la normativa existent i fer-la més senzilla per a la societat.

El nou Reglament de la Llei Forestal suposa una profunda revisió i actualització del context jurídic relatiu a la gestió forestal i prevenció d’incendis forestals en la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’aconsegueix actualitzar i generar major seguretat jurídica, pel fet que la llei ha patit nombroses modificacions des de 1993.

Millores

En primer lloc, s’ha dut a terme una simplificació normativa. El nou reglament suposa un compendi actualitzat de la major part de normativa forestal existent. Per al ciutadà serà molt més senzill conéixer la regulació forestal. Al seu torn, estarà actualitzada i concentrada en un únic text legal.

A més, es dona major protagonisme a la declaració responsable en la tramitació administrativa, a fi de facilitar i simplificar les relacions entre l’Administració i la societat. Per exemple, les acampades i la pràctica del *vivac seran per declaració responsable. Això anirà acompanyat d’una aplicació web amigable per a la reserva d’instal·lacions.

Existirà flexibilització de tràmits en aspectes estratègics per al desenvolupament socioeconòmic, la gestió del paisatge i la prevenció d’incendis. Per exemple, s’estableix un procediment simplificat per a la recuperació d’antics bancals mitjançant presentació de declaració responsable (en determinats suposats i condicions).

Igualment, es consideren eines per a fer accessible la gestió forestal a la xicoteta propietat, mitjançant la implantació de sistemes de gestió a través de models tipus de gestió forestal; el registre de terrenys per a la compensació de la petjada de carboni; la gratuïtat dels aprofitaments de pastures i apícoles en muntanyes propietat de la Generalitat.

A més, es possibilita una major agilitat en la tramitació d’activitats esportives. Mitjançant la creació del Catàleg d’Activitats Recreatives i Esportives (*CIRD) i del Registre de proves esportives, marxes ciclistes i altres esdeveniments, es permetrà una tramitació àgil de tota mena d’informes i autoritzacions relatives a aquestes activitats, al no haver d’informar-se en cada ocasió, la qual cosa sens dubte revertirà en majors garanties per al promotor i els participants.

També existirà una major simplificació administrativa per a l’ús del foc en celebracions o festes locals. Amb la normativa actual és necessari donar d’alta la festa en l’inventari de patrimoni de la Conselleria de Cultura, la qual cosa suposa un tràmit d’un departament d’una altra Conselleria.

Amb la nova proposta, és suficient amb un acord plenari de l’ajuntament, indicant el llistat de festes o actes en els quals s’usarà el foc en la zona d’influència forestal.

Per a això, una vegada que l’ajuntament disposa de l’autorització de l’emplaçament per a l’ús festiu-recreatiu del foc, únicament haurà de comunicar-lo a la Conselleria competent en matèria de prevenció d’incendis forestals (mitjançant declaració responsable) quan estiga situat a menys de 100 metres de terreny forestal, en el cas de situar-se a una distància superior, no requerirà ni d’autorització ni declaració responsable.

El nou text també aconsegueix una major clarificació, millora i simplificació en l’execució de les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals per als treballs que es realitzen en el mitjà forestal i en els seus voltants.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací